Meny
Velg område 10.trinn c
Hovedadresse Sophus Bugges gate 13 4041 Hafrsfjord Telefon: 51599300 Faks: 51599301 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Anne-Marthe Nygård Basso

Tirsdag 19. mai. Eksamen i matematikk

Tirsdag 19. mai. Forberedelsesdag i engelsk

Onsdag 20. mai. Eksamen i engelsk 

Mandag 25. mai. Forberedelesdag i norsk hovedmål og sidemål

Tirsdag 26. mai. Eksamen i norsk hovedmål (bokmål)

Onsdag 27. mai. Eksamen i norsk sidemål (nynorsk)

Elever som har fritak for vurdering i nynorsk skriver bokmål begge dager og får én karakter. 

 

Muntlig eksamen er satt til fredag 12.juni. Obligatoriske forberedelsesdager er 10. og 11.juni. 

Det vil ikke bli innvilget permisjoner i eksamensperioden. 


Det nærmer seg tiden for våre 10.trinn elever til å søke seg inn på videregående skole. Elevene skal har fått brev i posten med MIN- ID. Dette er det viktig at dere tar godt vare på, da MIN- ID brukes til å logge seg inn i VIGO og søknaden. Elevene vil få hjelp på skolen til å søke, men det er elev sammen med foresatt som har ansvar for at søknad er levert innen fristen som er 2.mars kl 23.59. 

Alle elever må velge 3 programområder det skal søkes på i prioritert rekkefølge. Dette er det lurt å tenke på nå. På vilbli.no kan dere lese mer om de ulike programområdene. 

Søkere til Idrettsfag, Toppidrett og TMT som ønsker tilleggspoeng må sende inn vedleggsskjema med dokumentasjon fra idrettskretsen til den skolen de har som 1. ønske  på idrettsfag. FRIST 1.MARS. De som ikke sender inn skjema innen fristen får ikke tilleggspoeng. Dere finner vedleggskajema på de aktuelle vid.skolenes hjemmesider. 

Har dere spørsmål til søkeprosessen kan dere ta kontakt med avdelingsleder Sissel Kjellesvik eller lærer Bente Drevland Hunbdsnes som underviser i Utdanningsvalg. Bente vil fremover også undervise elevene på 10.trinn i utdanningsvalg. 

 

 


I januar arrangerer de fleste videregående skolene åpen dag. Elever på 10.trinn og foresatte er velkomne til å besøke skolene en ettermiddag. Her får dere vite mer om skolens tilbud og det er mulighet for å stille spørsmål. Det kan være lurt å ta en runde på de skolene du er interessert i å søke på før duskal ta det endelige valget ditt. Oversikt over når de ulike skolene har åpent finner du her.

"Etter nyttår starter arbeidet med Gosenrevyen 2020 for fullt. Allerede 03.01.20 blir det øvinger. Mandag 06.01.20 blir rollene delt ut. Øvingsplaner og informasjon legges ut på www.gosenrevyen.no under fanen: “For artister”.  Passord for å komme inn er: "artist 20”.  Under informasjon ligger et skriv som også ble delt ut til elevene på gosenrevysamling tirsdag 10.desember. Her finner dere grunnleggende informasjon om øvinger, forestillinger og billettsalg. Det er viktig at alle elever og foresatte leser igjennom denne informasjonen."