Meny
Velg sider 10.trinn d
Hovedadresse Sophus Bugges gate 13 4041 Hafrsfjord Telefon: 51599300 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Anne-Marthe Nygård Basso

Det er nå kommet en revidert veileder for smittevern i skolen. Denne er delt inn i to deler barnetrinn og ungdomstrinn/videregående skole. Nytt er at de deler smittevern inn i rødt, gult og grønt. Kort fortalt så er ulikheten på fargene på de tre nivåene særlig tiltak  for å redusere kontakt mellom personer.

Smittevernet i skolene er fra nå og frem til sommeren på gult nivå.  Det er også kommet klare signaler på at dette  vil være gjeldende fra skolestart høst 2020. 


Torsdag 28. mai har Stavanger Aftenblad et oppslag om den Google-baserte læringsplattformen som vi bruker i Stavangerskolen. Datatilsynet mener det er problematisk at kontaktinformasjonen er tilgjengelig for elevene i kommunen. I den anledning ønsker vi å forklare hvordan læringsplattformen fungerer, og hva vi foretar oss etter Datatilsynets utspill.

 Trenger du noen å snakke med? Vi er alle i en spesiell situasjon som påvirker oss på forskjellig vis. Mange er alene med tankene sine og trenger noen å snakke med. Vi på skolen er tilgjengelige for dere på telefon og epost.   

 

(Illustrasjoner tatt fra Lisa Aisato)


Avslutning 10.trinn juni 2020.  Organiseringen er utfra dagens smittevernregler.