Meny
Velg område 10.trinn d
Hovedadresse Sophus Bugges gate 13 4041 Hafrsfjord Telefon: 51599300 Faks: 51599301 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Anne-Marthe Nygård Basso

Paahjul AS vil i samarbeid med Stavanger kommunes sykkelsatsing tilby en sykkeldag til alle ungdomsskolene i Stavanger denne høsten, slik de har gjennomført tidligere år. I år kommer sykkelreparatørene til Gosen skole torsdag 17. oktober.


Tirsdag 19. mai. Eksamen i matematikk

Tirsdag 19. mai. Forberedelsesdag i engelsk

Onsdag 20. mai. Eksamen i engelsk 

Mandag 25. mai. Forberedelesdag i norsk hovedmål og sidemål

Tirsdag 26. mai. Eksamen i norsk hovedmål (bokmål)

Onsdag 27. mai. Eksamen i norsk sidemål (nynorsk)

Elever som har fritak for vurdering i nynorsk skriver bokmål begge dager og får én karakter. 

 

Muntlig eksamen blir mest sannsynlig i siste halvdel av uke 24. 

Det vil ikke bli innvilget permisjoner i eksamensperioden. 


Har du som foresatt byttet telefonnummer eller mailadresse i det siste? Det er viktig at vi på skolen har din riktige kontaktinformasjon til enhver tid, og det er du selv som må oppdatere din informasjon i vårt skoleadministrative system. 

Vi ber alle foresatte sjekke om vi har den riktige informasjonen snarest mulig. Følg bruksanvisningen som følger her:


Tirsdag 22. oktober inviteres foresatte til elever på 10.trinn som ønsker å få vite litt mer om studiespesialisering og yrkesfag på videregående skoler til et informasjonsmøte. Se invitasjon vedlagt.