Meny
Velg sider Skolehelsetjenesten
Hovedadresse Sophus Bugges gate 13 4041 Hafrsfjord Telefon: 51 50 79 04 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Anne-Marthe Nygård Basso

Ny oppdatering 15.01.21 

Elevene er i den tiden av livet der venner er det viktigste- dette er fratatt dem i stor grad slik situasjonen er nå  og har vært over lang tid. Smittesituasjonen  og  nye anbefalinger kommer over helgen fra regjeringen, og det kan mest sannsynlig bli et av disse  tre utfallene:

rødt nivå, gult med  lokale justeringer avhengig av smittesituasjonen i regionene  eller strengere tiltak. Stavanger kommune melder via Aftenbladet   at det blir gult nivå fra onsdag 200121. Det er viktig å merke seg at det er avhengig av regjeringens tiltak som presenteres den 18. januar, sier skolesjefen i Stavanger kommune. 

Kommunene Stavanger, Sola, Sandnes og Randaberg koordinerer tiltak på kommune- og skolenivå, og de har bestemt at det  ikke skal  forhastes når endringer kommer, Det betyr at  en må gi skolene  fleksibilitet og tid til omstilling. Tiltaksbyrden for elever og ansatte  må reduseres. 

* UDIR Utdanningsdirektoratet- melder  til skolene: Den nasjonale beslutningen om rødt tiltaksnivå for alle landets ungdomsskoler og videregående skoler gjelder til og med tirsdag 19. januar. Mer informasjon om videre tiltaksnivå i skoler kommer mandag 18. januar. Vi har forståelse for at ikke alle skoler vil kunne få alt på plass på riktig tiltaksnivå onsdag 20. januar, men ber skolene prioritere arbeidet.(ref. UDIR  130121)

* Elevrådsmøte 130121 elevene melder tilbake at det  det går greit å forholde seg til de strenge reglene, men at det er viktig med hyppige luftepauser. Rektor er imponert over elevene ved Gosen skole, som gjør en fantastisk innsats  for å være med å hindre smitte. 

God helg til elever og foresatte fra oss på Gosen skole 

(bildet er fra Hafrsfjord  og tatt av amnbasso)


Helsesøster ved skolen er Marianne Murbræch. 

Hun treffes på telefon 51 91 26 76, mobil 476 92 281 eller på e-post: mmu@stavanger.kommune.no

Marianne er på skolen: mandag: 0830 -1330 torsdag: 0830 - 1330 fredag: 0800 - 1330

OBS! Ingen sensitive opplysninger på e-post, kun avtaler. 

Skolehelsetjenesten skal arbeide for å fremme elevenes totale helse. Skolehelsetjenesten skal - i samarbeid med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat i samfunnet arbeide for å identifisere og løse de helsemessige problemer som knytter seg spesielt til skoleelevers situasjon.


Vår aktivitet                                                                                                                                                                            

Vi inviterer til helseundersøkelser og samtaler, gjennomfører undervisning i klasser og vaksinerer. Vi har også åpen dør for drop-in samtaler. Alt dette gjør vi under smittevernfaglige trygge rammer. Vi tilstreber å gjennomføre undersøkelser og vaksinasjon med nærkontakt på under 15 minutter, og vi gjennomfører resten av samtalen med 2 meters avstand mellom oss og brukerne. Kun friske kan komme til oss. De som er syke eller i isolasjon/karantene kan få tilbud om telefon- eller videosamtaler. 


Elevpermisjoner er elektroniske, og foresatte logger inn med bankId/Minid.

 I opplæringsloven heter det at: "Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker".