Meny
Velg sider Skolehelsetjenesten
Hovedadresse Sophus Bugges gate 13 4041 Hafrsfjord Telefon: 51599300 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Anne-Marthe Nygård Basso

Det er nå kommet en revidert veileder for smittevern i skolen. Denne er delt inn i to deler barnetrinn og ungdomstrinn/videregående skole. Nytt er at de deler smittevern inn i rødt, gult og grønt. Kort fortalt så er ulikheten på fargene på de tre nivåene særlig tiltak  for å redusere kontakt mellom personer.

Smittevernet i skolene er fra nå og frem til sommeren på gult nivå.  Det er også kommet klare signaler på at dette  vil være gjeldende fra skolestart høst 2020. 


 Trenger du noen å snakke med? Vi er alle i en spesiell situasjon som påvirker oss på forskjellig vis. Mange er alene med tankene sine og trenger noen å snakke med. Vi på skolen er tilgjengelige for dere på telefon og epost.   

 

(Illustrasjoner tatt fra Lisa Aisato)


Helsesøster ved skolen er Marianne Murbræch. 

Hun treffes på telefon 51 91 26 76, mobil 476 92 281 eller på e-post: mmu@stavanger.kommune.no

Marianne er på skolen: mandag: 0830 -1330 torsdag: 0830 - 1330 fredag: 0800 - 1230

OBS! Ingen sensitive opplysninger på e-post, kun avtaler. 

Skolehelsetjenesten skal arbeide for å fremme elevenes totale helse. Skolehelsetjenesten skal - i samarbeid med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat i samfunnet arbeide for å identifisere og løse de helsemessige problemer som knytter seg spesielt til skoleelevers situasjon.


Mandag 11.mai  starter vi skole for 10.trinn og alle elever ved STOLT-avdelingen.  I løpet av uken vil 8. og 9.trinn også ha fysisk oppmøte på skolen. 

Oppmøte på skolen  fra og med mandag 11.mai UKE 20

Mandag 11.mai: 10.trinn og alle elever ved STOLT-avdelingen.

Onsdag 13. mai: 8.trinn

Torsdag 14. mai: 9.trinn

Når elevene ikke er fysisk på skolen, har de  digital hjemmeskole.