Meny
Velg sider 8. trinn e
Hovedadresse Sophus Bugges gate 13 4041 Hafrsfjord Telefon: 51 50 79 04 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Anne-Marthe Nygård Basso

11.04.21: Det er  meldt om en -1- ny smittet elev på 8.trinn. Smittekilden er slik vi kjenner til det kjent. Foresatte til elever som skal i karantene er varslet pr sms  og mail, og ringes opp i morgen 120421. 

10.04.21: Ytterligere to elever på 10. trinn ved Gosen skole har testet positivt for covid-19.  Nye 71 elever og ni ansatte må i karantene. Totalt har nå fire -4-  elever ved skolen testet positivt.
– Foresatte til elever som skal i karantene er varslet og informeres om karantenereglene som gjelder. De som ikke er ringt opp av ledelsen skal ikke i karantene og skal møte på skolen som normalt på mandag. 


ROBUST er et undervisningsopplegg hvor målet er å øke trivsel og motivasjon blant elever i ungdomsskolen, slik at de blir mer robuste i møte med utfordringer på skolen og i livet ellers. Målet er å styrke elevenes sosiale og emosjonell kompetanse.  

 


Vi håper at dere alle har hatt en fin påskeferie og at alle nå er klar for de siste ukene før sommerferien. Det er fremdeles en noe uavklart smittesituasjon  regionalt, men pr  050421 er smitten ikke stigende.

Beredskapsledelsen i Stavanger kommune  følger utviklingen  nøye. Det er ikke  satt inn nye tiltak fra og med 050421, men det kan endre seg gitt at smitten øker igjen.

Derfor ber vi dere være svært  nøye  og se til at ungdommene ikke sendes på skolen med noen symptomer.  På forhånd tusen takk. 

De nasjonale anbefalingen er gjeldende frem til og med 14. april. Basert  på smittesituasjonen, vil det da gjøres nye vurderinger.   


5. april 2021

Det er gult nivå i trafikklys i skolen, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt tiltaksnivå på bakgrunn av den lokale smittesituasjonen. Skolene skal ikke ta i bruk strengere tiltak enn nødvendig. Det vil si at hvis en skole er på gult nivå, skal skolen ikke ta i bruk tiltak på rødt nivå som et forebyggende grep. 

Det er utarbeidet et skriv  fra kommunedirektør, som skisserer tiltak hvis det muterte viruset sprer seg til vår region.  Dette er et generelt skriv.  Lagt til grunn er  FHI-  Folkehelseinstituttet sine anbefalinger om noen forsterkede smitteverntiltak for ansatte i barnehager og skoler dersom det er mistanke om den engelske/sørafrikanske virusvarianten.

Skrivet finner du som vedlegg til høyre, og sier noe om:

Tid til omstilling og åpningstid ved eventuelt skifte til rødt nivå

Forsterkede smitteverntiltak ved mistanke om engelsk/sørafrikansk virusvariant

Avstand til andre voksne

Bruk av munnbind i barnehage og skole

Nærkontakter til et kjent tilfelle av den engelske eller sørafrikanske virusvarianten

Hvordan blir skoledagen på Gosen skole hvis det blir smitte med mutert virus på skoler i Stavanger?

Du finner organisering av skoledagen i vedlegget til høyre.