Meny
Velg sider STOLT a
Hovedadresse Sophus Bugges gate 13 4041 Hafrsfjord Telefon: 51 50 79 04 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Anne-Marthe Nygård Basso
E-post kontaktlærer
Lisa Hardardottir
Viser til informasjon sendt pr sms om planleggingsdag for skolen 14. april. Skolene i Stavanger skal drive på rødt nivå fra 15. april til og med 30.april 2021. Beredskapsledelsen i Stavanger kommune har fattet dette vedtaket. 

13.04.21 kl 15.40: Det er ikke meldt om nye smittede elever som har sin tilhørighet til Gosen skole. Mange har nå fått resultatet på test nr 1. 

11.04.21: Det er  meldt om en -1- ny smittet elev på 8.trinn. Smittekilden er slik vi kjenner til det kjent. Foresatte til elever som skal i karantene er varslet pr sms  og mail, og ringes opp i morgen 120421. Det er  3 elever på 10.trinn og 2 elever på 8.trinn som har testet positivt  C19.

10.04.21: Ytterligere to elever på 10. trinn ved Gosen skole har testet positivt for covid-19.  Nye 71 elever og ni ansatte må i karantene. Totalt har nå fire -4-  elever ved skolen testet positivt.
– Foresatte til elever som skal i karantene er varslet og informeres om karantenereglene som gjelder. De som ikke er ringt opp av ledelsen skal ikke i karantene og skal møte på skolen som normalt på mandag. 


5. april 2021

Det er gult nivå i trafikklys i skolen, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt tiltaksnivå på bakgrunn av den lokale smittesituasjonen. Skolene skal ikke ta i bruk strengere tiltak enn nødvendig. Det vil si at hvis en skole er på gult nivå, skal skolen ikke ta i bruk tiltak på rødt nivå som et forebyggende grep. 

Det er utarbeidet et skriv  fra kommunedirektør, som skisserer tiltak hvis det muterte viruset sprer seg til vår region.  Dette er et generelt skriv.  Lagt til grunn er  FHI-  Folkehelseinstituttet sine anbefalinger om noen forsterkede smitteverntiltak for ansatte i barnehager og skoler dersom det er mistanke om den engelske/sørafrikanske virusvarianten.

Skrivet finner du som vedlegg til høyre, og sier noe om:

Tid til omstilling og åpningstid ved eventuelt skifte til rødt nivå

Forsterkede smitteverntiltak ved mistanke om engelsk/sørafrikansk virusvariant

Avstand til andre voksne

Bruk av munnbind i barnehage og skole

Nærkontakter til et kjent tilfelle av den engelske eller sørafrikanske virusvarianten

Hvordan blir skoledagen på Gosen skole hvis det blir smitte med mutert virus på skoler i Stavanger?

Du finner organisering av skoledagen i vedlegget til høyre.


17. mai komiteen i Stavanger kommune informerer om følgende: 

Planene om å arrangere mindre barnetog i kommunedelene i samarbeid med FAU/skolene er formelt avlyst. Det vil i stedet bli alternative løsninger, og vi kan i forbindelse med dette vise til informasjon på kommunens nettsider.