Meny
Velg sider STOLT c
Hovedadresse Sophus Bugges gate 13 4041 Hafrsfjord Telefon: 51 50 79 04 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Anne-Marthe Nygård Basso
E-post kontaklærer
Trude Oftebro

Utover læreren som har testet positivt på Covid 19, er det ingen elever eller ansatte ved Gosen skole som pr dd er smittet.  På grunn av uavklart smittekilde for den ansatte som testet positivt på covid-19 har Gosen skole, i samråd med smittevern, valgt å være føre var og sette tre klasser  90 elever  på 9. trinn i karantene. I tillegg settes 8 ansatte som har sin tilhørighet på 9.trinn i karantene. 

Status for elever 9. trinn er:

Klasser i karantene: alle elever i  9A, 9B og 9D. 

9A er i karantene til og med søndag 24.1.

9B er i karantene til og med lørdag 23.1.

9D er i karantene til og med fredag 22.1.

Ikke i karantene: elevene i 9C. 


Ny oppdatering 15.01.21 

Elevene er i den tiden av livet der venner er det viktigste- dette er fratatt dem i stor grad slik situasjonen er nå  og har vært over lang tid. Smittesituasjonen  og  nye anbefalinger kommer over helgen fra regjeringen, og det kan mest sannsynlig bli et av disse  tre utfallene:

rødt nivå, gult med  lokale justeringer avhengig av smittesituasjonen i regionene  eller strengere tiltak. Stavanger kommune melder via Aftenbladet   at det blir gult nivå fra onsdag 200121. Det er viktig å merke seg at det er avhengig av regjeringens tiltak som presenteres den 18. januar, sier skolesjefen i Stavanger kommune. 

Kommunene Stavanger, Sola, Sandnes og Randaberg koordinerer tiltak på kommune- og skolenivå, og de har bestemt at det  ikke skal  forhastes når endringer kommer, Det betyr at  en må gi skolene  fleksibilitet og tid til omstilling. Tiltaksbyrden for elever og ansatte  må reduseres. 

* UDIR Utdanningsdirektoratet- melder  til skolene: Den nasjonale beslutningen om rødt tiltaksnivå for alle landets ungdomsskoler og videregående skoler gjelder til og med tirsdag 19. januar. Mer informasjon om videre tiltaksnivå i skoler kommer mandag 18. januar. Vi har forståelse for at ikke alle skoler vil kunne få alt på plass på riktig tiltaksnivå onsdag 20. januar, men ber skolene prioritere arbeidet.(ref. UDIR  130121)

* Elevrådsmøte 130121 elevene melder tilbake at det  det går greit å forholde seg til de strenge reglene, men at det er viktig med hyppige luftepauser. Rektor er imponert over elevene ved Gosen skole, som gjør en fantastisk innsats  for å være med å hindre smitte. 

God helg til elever og foresatte fra oss på Gosen skole 

(bildet er fra Hafrsfjord  og tatt av amnbasso)


Samtykke fra foresatte skal nå legges inn elektronisk. 

Stavanger kommune inviterer til å besvare den årlige foreldreundersøkelsen blant foresatte med barn på 3., 6. og 9. trinn i stavangerskolen. Gjennom foreldreundersøkelsen får dere mulighet til å si noe om hvordan dere som foresatt opplever skoletilbudet i Stavanger.