Meny
Velg sider FAU
Hovedadresse Sophus Bugges gate 13 4041 Hafrsfjord Telefon: 51 50 79 04 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Anne-Marthe Nygård Basso

I dag skriver vi torsdag 18.juni 2020, og det er snart sommerferie. Skoleåret har vært spesielt, men allikevel godt. Vi er svært fornøyde med at besøksdag for 8.trinn og avslutning for elever på 10.trinn ble mulig å gjennomføre. 

Tusen takk til elever og foresatte som har  bidratt  til at vi har kunnet få til en så god skole som mulig denne våren.

Her finner du praktisk informasjon og et par filmsnutter som du kan kose deg med. 

 

NYTT 030820: Det legges  ut informasjon om skolestart for elevene og smittevern i løpet av uke 33

Foto: Basso juni 2020


I tiden med hjemmeundervisning kan det være nyttig og hyggelig å se hvordan de andre elevene på skolen takler hverdagen. Med det som utgangspunkt har Gosenrevyen laget sitt egen TV-kanal: TVGosenrevyen. I dag er det premiere på pilotepisoden av TVGosenrevyen. En redaksjon med elever fra Gosenrevyen og valgfag Sal og scene har hovedansvaret for innholdet. Framover inviteres alle elevene på skolen til å sende inn bidrag til sendingene. Episodene legges ut på Gosenrevyen sin hjemmeside. 

Kos deg med filmen!


Gosen skole har flere henvendelser fra foresatte, som ønsker at deres barn skal gå hos oss. Dette gjelder både 8., 9. og 10.trinn. For nye 8.trinn er følgende rutiner fastsatt for elever i Stavangerskolen: 

* Elever som skal starte på 1. og 8. trinn blir kontaktet av kommunen innen 15.10 ett år i forveien av skolestart

* I forbindelse med denne registreringen av elevene, søker eleven om skoleplass.

* Vedtak om skoleplass for disse foretas innen 01.02.

* Det er ikke ventelister ved noen av skolene.

* Dersom eleven ikke er tilfreds med den skoleplassen kan eleven/foresatte klage på vedtaket. 

Hva er nærskoleretten? Hva er fritt skolevalg?


Vil du være med og gjøre nabolaget til et trygt sted å være for alle? Liker du å være ute og snakke med ungdom? Da kan natteravn være noe for deg.

Natteravnenes visjon er at voksnes synlige tilstedeværelse virker dempende på rus-, vold- og skadeverksproblematikk. Natteravnene jobber for å oppnå positiv kontakt mellom barn/ungdom og voksne ute på vandring. Natteravnene skal også bistå personer som av en eller annen grunn ikke er i stand til å ta vare på seg selv, noen ganger ved å formidle kontakt til det offentlige hjelpeapparatet.

Natteravnene i Madlamark trenger flere frivillige og FAU oppfordrer foreldrene ved skolen til å engasjere seg. Natteravnene går fortrinnsvis fredag og lørdag kveld og hver natteravn velger to vakter per semester. En liten innsats fra deg kan bety mye for ungdommene våre. Interesserte kan sende en epost til: madlaravnene@gmail.com.

P.S: Det er også en viss fare for å få nye vennskap på kjøpet...