Meny
Velg sider SU samarbeidsutvalget
Hovedadresse Sophus Bugges gate 13 4041 Hafrsfjord Telefon: 51 50 79 04 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Anne-Marthe Nygård Basso
Det skal være driftsstyrer ved alle ordinære grunnskoler i Stavanger. Driftsstyrene plasseres i linjen mellom direktør og rektor.  reglement for driftsstyret. Styret delegerer den daglige driften av skolen til rektor. Delegering av myndighet 

Ny oppdatering 21.01.21  eksamen 10.trinn 

Mandag 15. februar vil vi få melding om eksamen for vgs og ungdomsskolene vil bli gjennomført vår 2021. Saken oppdateres når ny informasjon foreligger. 

18.01.21 : Regjeringen åpner nå  for at skolene også på ungdomstrinn kan operere på gult nivå etter trafikklysmodellen fra og med onsdag. Dette betyr at vedtaket fra beredskapsledelsen i Stavanger 15. januar ikke endres, og at skolene på både barne- og ungdomstrinn er på gult nivå fra og med onsdag denne uka.  

Gosen skole fortsetter på rødt nivå ut uke 3 pga den situasjonen vi er pr dd. Meldingen er sendt på sms til alle foresatte. Ny informasjon  kommer fredag 22. januar. 


Verdiene er grunnlaget for vårt demokrati og skal hjelpe oss å leve, lære og arbeide sammen i en kompleks samtid og i møte med en ukjent framtid. De felles verdiene bygger på kristen og humanistisk arv og tradisjon. De kommer også til uttrykk i ulike religioner og livssyn, og de er forankret i menneskerettighetene. (UDIR, 2020). De seks verdiene er: 

1 Menneskeverdet

2 Identitet og kulturelt mangfold

3. Kritisk tenkning og etisk bevissthet

4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang

5 Respekt for naturen og miljøbevissthet

6 Demokrati og medvirkning

Hvordan synliggjøre og jobbe med  knyttet til elevenes opplæring? Hvor begynner vi? 


Elevpermisjoner er elektroniske, og foresatte logger inn med bankId/Minid.

 I opplæringsloven heter det at: "Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker".


Vi vil komme med en oppfordring til dere foresatte om å følge med på din ungdoms nettbruk. Skolen har blitt varslet om uheldig mobilbruk og spredning av en ulovlig video blant våre elever. Slike videoer kan være traumatiserende. Snakk med ungdommen og hva de gjør på nett og om hvilke apper de bruker.