Meny
Velg sider SU samarbeidsutvalget
Hovedadresse Sophus Bugges gate 13 4041 Hafrsfjord Telefon: 51 50 79 04 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Anne-Marthe Nygård Basso
Det skal være driftsstyrer ved alle ordinære grunnskoler i Stavanger. Driftsstyrene plasseres i linjen mellom direktør og rektor.  reglement for driftsstyret. Styret delegerer den daglige driften av skolen til rektor. Delegering av myndighet 

I dag skriver vi torsdag 18.juni 2020, og det er snart sommerferie. Skoleåret har vært spesielt, men allikevel godt. Vi er svært fornøyde med at besøksdag for 8.trinn og avslutning for elever på 10.trinn ble mulig å gjennomføre. 

Tusen takk til elever og foresatte som har  bidratt  til at vi har kunnet få til en så god skole som mulig denne våren.

Her finner du praktisk informasjon og et par filmsnutter som du kan kose deg med. 

 

NYTT 030820: i løpet av uken legges det ut informasjon om skolestart for elevene. 

Foto: Basso juni 2020


Gosen skole har flere henvendelser fra foresatte, som ønsker at deres barn skal gå hos oss. Dette gjelder både 8., 9. og 10.trinn. For nye 8.trinn er følgende rutiner fastsatt for elever i Stavangerskolen: 

* Elever som skal starte på 1. og 8. trinn blir kontaktet av kommunen innen 15.10 ett år i forveien av skolestart

* I forbindelse med denne registreringen av elevene, søker eleven om skoleplass.

* Vedtak om skoleplass for disse foretas innen 01.02.

* Det er ikke ventelister ved noen av skolene.

* Dersom eleven ikke er tilfreds med den skoleplassen kan eleven/foresatte klage på vedtaket. 

Hva er nærskoleretten? Hva er fritt skolevalg?


Nye læreplaner for bedre læring i fremtidens skole

"Vi fornyer nå skolens innhold for å sikre at elevene lærer mer og lærer bedre. Fagfornyelsen er den største endringen i skolen siden Kunnskapsløftet i 2006. Målet er å ruste elevene best mulig for fremtiden,"sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Innføring av LK20  gjelder fra 2020 for 8. og 9.trinn, mens de som begynner i 10.trinn høst 2020  skal  følge Kunnskapsløftet K06 ut skoleåret 2020/21. 


Pga at skolen er stengt blir det ikke møter i SMU, SU og FAU ved Gosen skole i denne perioden

Her finner du møtetider og deltakere i  SU Samarbeidsutvalget Gosen skole, FAU og SMU skolemiljøutvalget.

Foreldrerepresentanter: FAU leder og leder av SU Tone Aanderaa Kiste og FAU representant Carl Rees Halvorsen

Elevrepresentanter: Marius  Hoff (elevrådsleder) Oliver Kristian Sørum Sim  ( nestleder)  

Ansattes representant undervisning:  Bjørn Birkeland og Tone Cecilie Nystrøm og andre ansatte Susanne Birkeland  

Politiske representant: Line Møllerop  

Rektor:  Anne-Marthe N. Basso