Meny
Velg sider SMU Skolemiljøutvalget
Hovedadresse Sophus Bugges gate 13 4041 Hafrsfjord Telefon: 51 50 79 04 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Anne-Marthe Nygård Basso
Det er lovfestet at alle skoler skal ha et skolemiljøutvalg. Skolemiljøutvalget skal bidra til å sikre elevenes og foreldrenes deltakelse i skolens arbeid med å skape godt skolemiljø. Skoleledelsen kan legge til rette for årlige kartlegginger og systematisk gjennomgang av resultatene, og drøfte konkrete tiltak i skolemiljøutvalget.Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelser og veilederen for skolemiljøutvalg er gode verktøy for skoleleder og medlemmene i skolemiljøutvalget.

Ny oppdatering 21.01.21  eksamen 10.trinn 

Mandag 15. februar vil vi få melding om eksamen for vgs og ungdomsskolene vil bli gjennomført vår 2021. Saken oppdateres når ny informasjon foreligger. 

18.01.21 : Regjeringen åpner nå  for at skolene også på ungdomstrinn kan operere på gult nivå etter trafikklysmodellen fra og med onsdag. Dette betyr at vedtaket fra beredskapsledelsen i Stavanger 15. januar ikke endres, og at skolene på både barne- og ungdomstrinn er på gult nivå fra og med onsdag denne uka.  

Gosen skole fortsetter på rødt nivå ut uke 3 pga den situasjonen vi er pr dd. Meldingen er sendt på sms til alle foresatte. Ny informasjon  kommer fredag 22. januar. 


Fra uke 44 ønsker vi å gi elevene på 10.trinn tilbud om å bestille lunsj i Gosens koronakantine. Denne uken er den første uken - og flere har bestilt. 

Astrid på 10.trinn har tegnet logo til kantinen. Sjekk   detaljene i tegningen. Godt jobbet til Astrid. 

161120: det serveres  ikke påsmurt i uke 47 og 48 


Verdiene er grunnlaget for vårt demokrati og skal hjelpe oss å leve, lære og arbeide sammen i en kompleks samtid og i møte med en ukjent framtid. De felles verdiene bygger på kristen og humanistisk arv og tradisjon. De kommer også til uttrykk i ulike religioner og livssyn, og de er forankret i menneskerettighetene. (UDIR, 2020). De seks verdiene er: 

1 Menneskeverdet

2 Identitet og kulturelt mangfold

3. Kritisk tenkning og etisk bevissthet

4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang

5 Respekt for naturen og miljøbevissthet

6 Demokrati og medvirkning

Hvordan synliggjøre og jobbe med  knyttet til elevenes opplæring? Hvor begynner vi? 


Elevpermisjoner er elektroniske, og foresatte logger inn med bankId/Minid.

 I opplæringsloven heter det at: "Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker".