Meny
Velg sider Elevrådet
Hovedadresse Sophus Bugges gate 13 4041 Hafrsfjord Telefon: 51 50 79 04 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Anne-Marthe Nygård Basso

Opplæringsloven § 11-2. Elevråd ved grunnskolar. Ved kvar grunnskole skal det for årstrinna 5-7 og for årstrinna 8-10 vere eit elevråd med representantar for elevane.

Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane.

Ny oppdatering 15.01.21 

Elevene er i den tiden av livet der venner er det viktigste- dette er fratatt dem i stor grad slik situasjonen er nå  og har vært over lang tid. Smittesituasjonen  og  nye anbefalinger kommer over helgen fra regjeringen, og det kan mest sannsynlig bli et av disse  tre utfallene:

rødt nivå, gult med  lokale justeringer avhengig av smittesituasjonen i regionene  eller strengere tiltak. Stavanger kommune melder via Aftenbladet   at det blir gult nivå fra onsdag 200121. Det er viktig å merke seg at det er avhengig av regjeringens tiltak som presenteres den 18. januar, sier skolesjefen i Stavanger kommune. 

Kommunene Stavanger, Sola, Sandnes og Randaberg koordinerer tiltak på kommune- og skolenivå, og de har bestemt at det  ikke skal  forhastes når endringer kommer, Det betyr at  en må gi skolene  fleksibilitet og tid til omstilling. Tiltaksbyrden for elever og ansatte  må reduseres. 

* UDIR Utdanningsdirektoratet- melder  til skolene: Den nasjonale beslutningen om rødt tiltaksnivå for alle landets ungdomsskoler og videregående skoler gjelder til og med tirsdag 19. januar. Mer informasjon om videre tiltaksnivå i skoler kommer mandag 18. januar. Vi har forståelse for at ikke alle skoler vil kunne få alt på plass på riktig tiltaksnivå onsdag 20. januar, men ber skolene prioritere arbeidet.(ref. UDIR  130121)

* Elevrådsmøte 130121 elevene melder tilbake at det  det går greit å forholde seg til de strenge reglene, men at det er viktig med hyppige luftepauser. Rektor er imponert over elevene ved Gosen skole, som gjør en fantastisk innsats  for å være med å hindre smitte. 

God helg til elever og foresatte fra oss på Gosen skole 

(bildet er fra Hafrsfjord  og tatt av amnbasso)


Verdiene er grunnlaget for vårt demokrati og skal hjelpe oss å leve, lære og arbeide sammen i en kompleks samtid og i møte med en ukjent framtid. De felles verdiene bygger på kristen og humanistisk arv og tradisjon. De kommer også til uttrykk i ulike religioner og livssyn, og de er forankret i menneskerettighetene. (UDIR, 2020). De seks verdiene er: 

1 Menneskeverdet

2 Identitet og kulturelt mangfold

3. Kritisk tenkning og etisk bevissthet

4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang

5 Respekt for naturen og miljøbevissthet

6 Demokrati og medvirkning

Hvordan synliggjøre og jobbe med  knyttet til elevenes opplæring? Hvor begynner vi? 


Elevpermisjoner er elektroniske, og foresatte logger inn med bankId/Minid.

 I opplæringsloven heter det at: "Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker".


Vi vil komme med en oppfordring til dere foresatte om å følge med på din ungdoms nettbruk. Skolen har blitt varslet om uheldig mobilbruk og spredning av en ulovlig video blant våre elever. Slike videoer kan være traumatiserende. Snakk med ungdommen og hva de gjør på nett og om hvilke apper de bruker.