Meny
Velg seksjon skoleGÅRDEN
Heståsen skole Jordbærveien 2 4635 Kristiansand Telefon: 41 53 59 59 Send oss e-post
Brattbakken skole Øvre Brattbakken 1 4635 Kristiansand Telefon: 41 53 59 59 Send oss e-post
Redaktør: Thomas Dyrdahl

Skolen er på gult smittevernnivå, og ingen på skolen er smittet. Alle som var i karantene etter at en elev på 4. trinn var smittet, er nå ute av karantene.

Vi minner om at hvem som helst kan være uheldig å bli smittet. Vær varsom med hvordan du snakker om andre elever og foresatte. Det vil si, å være varsom er ikke alltid nok: Prøv å snakke pent om andre og prøv å unngå sladder.


I vinter skal kommunen brøyte 90 kilometer med gang- og sykkelveier. Dette gjøres for at disse veiene skal være ferdig brøytet før skoler og barnehager åpner om morgenen. Men noen ganger vil det være nødvendig å brøyte samtidig som barn er på vei til eller fra skoler og barnehager.


Alle foresatte må sjekke at de er registrert med riktig kontaktinformasjon i skolens systemer. Dette må hver enkel, både mor og far (eller tilsvarende) gjøre selv.