Meny
Velg seksjon Framside
Haddal 6064 Haddal
Telefon: 70017460
Redaktør: Vibeke Vigestad Berge
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Skulegudsteneste

I Noreg har mange skular lang tradisjon for å la elevar delta i gudsteneste i skuletida i høve høgtider som jul og påske.

I overordna del - verdiar og prinsipp for grunnopplæringa kapittel 1.2 står det mellom anna: "Skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, og bidra til at hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap." Å delta på gudstenester eller andre tradisjonelle feiringar av høgtider kan vere ein del av dette.

Skular som tilbyr elevar skulegudsteneste, må også tilby eit likeverdig tilbod til dei elevane som ikkje ønskjer å delta på skulegudsteneste.