Meny
Velg seksjon Framside
Haddal 6064 Haddal
Telefon: 70017460
Redaktør: Vibeke Vigestad Berge
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Digital læring i Ulsteinskulen

Skulane i Ulstein er no godt i gang med arbeidet i satsinga Teknologiskulen Ulstein.

Elevar har fått betre tilgang til digitalt utstyr og lærarane har i samarbeid med Høgskulen i Volda gjennomført eit kompetanseløft i høve digital læring.

No ser vi gode resultat av arbeidet, elevar nyttar teknologi som verkty for auka læring.

 

 

Kvifor valde vi å satse på teknologi i Ulsteinskulen?

Ulstein kommune er ei kommune med stor innverknad frå industri, særleg maritim verksemd. Saman med næringslivet såg vi at framtida i stor grad vert retta mot teknologiske løysingar. Vi vil at våre elevar skal vere rusta på framtida og såg at det var behov for eit løft i bruken av teknologi i skulen. 

Målet med satsinga: «Vi ønskjer at grunnskulen i Ulstein skal vere ein verkstad for utprøving og fornying gjennom bruk av ny teknologi og varierte opplæringsformer.»  

For Ulstein kommune har det vore viktig å leggje vekt på at alle elevane skal få den same gode opplæringa uavhengig kva skule dei går på. Teknologi skal vere eit av fleire verkty for betre læring. 

Plan for digital læring i Ulsteinskulen finn du her.