Meny
Velg seksjon Ny på ungdomsskolen
Haumyrveien 39 4637 Kristiansand Vis på kart
Telefon: 38058660 Send oss e-post
Redaktør: Jarle Ausland

Fra mandag 6. september 2021 er det klart for selvtesting av barnehagebarn og elever i grunnskolen og videregående skole. Testen er en hurtigtest som gir svar på 15 minutter. Ordningen innføres med forbehold om at smittesituasjonen tillater det.

Testen er en hurtigtest som gir svar på 15 minutter. En annen fordel er at bomullspinnen bare skal et par-tre centimeter inn i nesa.  
Selvtestingen begynner ikke før det er påvist smitte i skolen eller barnehagen. Den første testen skal tas så fort som mulig, helst samme dag som det er påvist smitte.

Foresatte vil få info fra skolen før testing starter. Selvtest blir bare gjennomført på de elevene som har svart JA på samtykkeskjemaet. Vi sender nå en påminnelse til de som ikke har svart. De som har svart NEI, eller ikke svart, vil måtte gå i vanlig karantene om man er nærkontakt på skolen.

Hvis du er nærkontakt til smittede andre steder enn på skolen eller barnehagen (for eksempel idrett, korps eller fritidsklubb), skal du følge de beskjedene du får fra de som jobber med smittesporing. Hvis de sier at du skal i karantene, er det det som gjelder. 

 


Bydelshuset har åpnet for semesteret! Her finner dere alle informasjon om åpningstider og påmelding!

Elevene skal gjennomføre nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 8. trinn, og lesing og regning på 9. trinn. Vi gjennomfører i uke 37-38.
Dere kan finne mer informasjon her

 
Prøvene skal ikke inngå som en del av vurderingen, men være en hjelp for lærerne, slik at de kan tilpasse og gi god hjelp til elevene videre. 


De siste dagene har Kristiansand kommunen mottatt en rekke henvendelser fra foresatte som er bekymret for om e-posten de har mottatt om testing av barn i kommunale barnehager eller skolen er spam. Avsender av e-posten er IST Medgivande, et svenskeid selskap som skolene bruker til innhenting av samtykke fra foreldrene digitalt, i tillegg til barnehage- og skoleadministrasjon.

Valgfag ble innført i 2012 som et tilbud på ungdomsskolene. Innholdet skal bære preg av aktivitet og være praktisk rettet. Elevene har 2 timer av 45 minutter hver uke.

Valgfagene ligger på slutten av dagen fordi det er nødvendig med utvidet tid til enkelte aktiviteter/bedriftsbesøk el. 9. og 10 trinn har valgfag på samme tid og det er da mulig med aldersblandede grupper og en mulighet for elevene til flere valg.

Du kan lese mer om valgfagene i dokumentet som er vedlagt på denne siden.