Meny
Velg seksjon Trinn 9 9A
Haumyrveien 39 4637 Kristiansand Vis på kart
Telefon: 38058660 Send oss e-post
Redaktør: Jarle Ausland

Skolen er på grønt nivå, dvs at vi driver så normalt som mulig.

Vi ber om fortsatt lav terskel for å teste samt følge tiltakene på grønt nivå:
1. Ingen syke skal møte på skolen
2. God håndhygiene
3. Kontaktreduserende tiltak: 
    - Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsing og klemming)
    - Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag

Hvis eleven har nyoppståtte symptomer, ber vi dere ta en test. Hurtigtest er nok. Er denne negativ, kan eleven komme på skolen så sant allmenntilstanden er bra.
Er hurtigtesten positiv, må dere bestille time / benytte drop-in testing og ta en ordinær test.
Har eleven restsymptomer, men allmenntilstanden er bra, kan eleven komme på skolen.

 


Fra mandag 6. september 2021 er det klart for selvtesting av barnehagebarn og elever i grunnskolen og videregående skole. Testen er en hurtigtest som gir svar på 15 minutter. Ordningen innføres med forbehold om at smittesituasjonen tillater det.

Testen er en hurtigtest som gir svar på 15 minutter. En annen fordel er at bomullspinnen bare skal et par-tre centimeter inn i nesa.  
Selvtestingen begynner ikke før det er påvist smitte i skolen eller barnehagen. Den første testen skal tas så fort som mulig, helst samme dag som det er påvist smitte.

Foresatte vil få info fra skolen før testing starter. Selvtest blir bare gjennomført på de elevene som har svart JA på samtykkeskjemaet. Vi sender nå en påminnelse til de som ikke har svart. De som har svart NEI, eller ikke svart, vil måtte gå i vanlig karantene om man er nærkontakt på skolen.

Hvis du er nærkontakt til smittede andre steder enn på skolen eller barnehagen (for eksempel idrett, korps eller fritidsklubb), skal du følge de beskjedene du får fra de som jobber med smittesporing. Hvis de sier at du skal i karantene, er det det som gjelder. 

 Pga smittesituasjonen i landet vårt utsettes Yrkesvalgsmessa som skulle vært 12. og 13. oktober til 5. og 6. januar. (NB! Ny dato)

Da er alle 12-15 åringer som ønsker det, vaksinert, og situasjonen er mer trygg for alle involverte.Kantinepriser

Påmelding starter 9. september på www.kristiansand.kommune.no/ferie.

Bydelshuset har åpnet for semesteret! Her finner dere alle informasjon om åpningstider og påmelding!

De siste dagene har Kristiansand kommunen mottatt en rekke henvendelser fra foresatte som er bekymret for om e-posten de har mottatt om testing av barn i kommunale barnehager eller skolen er spam. Avsender av e-posten er IST Medgivande, et svenskeid selskap som skolene bruker til innhenting av samtykke fra foreldrene digitalt, i tillegg til barnehage- og skoleadministrasjon.

Helsestasjon for ungdom har satt inn flere tiltak for å begrense smittespredningen av koronaviruset. Den største endringen er at det inntil videre ikke vil være drop-in på helsestasjonen.

Alle som ønsker test, resept på prevensjon eller legetime må bestille dette på forhånd.

Timebestilling må gjøres på tlf 48 22 43 95 mandag- torsdag kl. 09-14 (fredag stengt)

Når du kommer til oss er døren inn på AQ stengt. Ring oss på tlf 48 22 43 95 når du står utenfor.  Du kan ikke ha med deg noen inn, de som er med deg må eventuelt vente utenfor. Med én gang du har gått inn gjennom døra må du sprite hendene, før du tar på noe.  

På grunn av smittefare har personalet vårt ikke lov til å håndhilse, inntil videre

Alle som oppholder seg i våre lokaler skal holde en avstand på minst én meter  

Hvis du ikke har time, vil vi heller ikke slippe deg inn. Dersom du har akutte problemer og trenger time raskt er Legevakten et mulig alternativ.  

Vi tester IKKE for koronavirus på helsestasjon for ungdom.


Mobiltelefonbruk er ikke lenger lov i skoletiden for elever på Haumyrheia skole  

Vi har nå for mange eksempler på at telefonbruken blant elevene påvirker en del elevers psykososiale miljø i negativ grad.
Vi er blant annet kjent med følgende utvikling det siste året:

Elev har blitt filmet i garderobe/dusj (et under avverget at det ikke ble lagt ut)
Elever har «snappet» i timen; tatt bilde av medelever og lærer
Elever melder andre elever i timen og avtaler et «do-besøk»
Elever har blitt filmet i situasjoner de ikke har villet og dette er blitt delt
Krenkende atferd mot en elev har blitt filmet og delt
Vi sitter på meldingskorrespondanse mellom elever utført i skoletiden som er trakasserende og inneholder trusler  

I tillegg har vi våre tidligere erfaringer med stillesittende elever innendørs, aktive på mobiltelefonen, i friminuttene på denne årstiden. Vi tar også med at det kan være sunt å gi elever litt «fri» fra sosiale medier på skolen.

Vi har ikke fått til praksisen med å hjelpe hverandre til at telefonene ikke skal brukes. Det er en betydelig risiko for at vi plutselig sitter med en sak der det er tatt bilde i garderober som blir spredt.  
I ledelsen har vi kommet frem til at vi må prøve strengere praksis for å hindre at elever fortsatt skal oppleve utrygghet.  

Følgende praksis innføres tirsdag 24.10:  
Bruk av mobiltelefon er forbudt for elever i skoletiden. (Mobilfri)  
Mobiltelefonene til elevene samles inn i starten av den første timen som klassen er samlet hver dag. (Hver klasse har da en kasse med plass til alle telefonene og plass til navn på elevene.)
Elevene setter telefonen på sin plass i kassen under innsamling. Alle telefonene må merkes med navn
Kassen med mobiltelefonene låses umiddelbart inn i skapet i klasserommet og ligger innelåst der hele dagen. (Alle klasserommene har skap med hengelås og samme type nøkkel som bare lærere har)
Telefonene deles ut i den siste timen som klassen er samlet. (Har de undervisning et annet sted må da lærer i f.eks Naturfag, K og H eller M og H hente telefonene eller avslutte timen i klasserommet)
Telefonene deles av praktiske grunner ut før valgfagene og fremmedspråkene starter, om disse ligger på slutten av dagen.
Lærer deler ut telefonene direkte fra kassen (Det er da mindre risiko for at en elev tar med seg en telefon ekstra eller tar feil telefon.)  

Om noen elever ikke leverer inn eller har to telefoner og de senere på dagen tar frem telefonen, skal den tas fra eleven og låses inn i kassen uten advarsler. Skjer dette to-tre ganger innkalles elev og foresatte til rektor/inspektør for et møte.

Om lærer vil bruke telefonene i timen hentes disse ut av lærer og låses inn igjen etter bruk.
Det er spesielt viktig at elevene ikke har telefonene med seg i garderoben før og etter kroppsøving.

Det er skolens ansvar om telefonen blir knust eller stjålet i perioden den er innelåst. Skolen må da erstatte telefonen(e). 
Ingen lærere blir personlig ansvarlig for telefonene om de skulle være uheldige eller glemme.

Skolen vil sette opp flere klokker og ha flere kalkulatorer tilgjengelige.
Aktivitetstilbudet i langfriminuttene vil fortsette (Åpent bibliotek, spillrom, turneringer, åpen gymsal, quiz m.m.)
Det forventes at alle ansatte (og studenter) følger opp praksisen lojalt og kollektivt
FAU støtter enstemmig regelendringen