Meny
Velg seksjon Rådgjevar
Hauso skule 5777 Grimo
Telefon: 53666213 Send e-post til oss
Redaktør: Hilde Norheim
Skuleruta for Ullensvang
Skulerute 2019/2020
Elevmiljø
Nullmobbing.no
Denne veka har 9. klasse på Hauso skule arbeidsveka. Elevane har valt seg mange ulike arbeidsplassar; butikkar både i nærmiljøet og i Bergen, Utne hotel, entreprenørar, Statkraft, Håkon Kvestad byggfirma, Nå auto, gardsarbeid, barnehage. Me takkar alle arbeidsgivarane som tek i mot desse flotte elevane våre og LYKKE TIL TIL 9. klasse!

No har elevane fått med seg heim informasjon om arbeidsveka. Hugs å lever inn lappen med kor du skal vera innan 16. mai. Lykke til med å finna ein arbeidsplass :)

Snakk med rådgivar om du treng hjelp :)


Alle elevane har valt kva programfag dei vil vera på denne dagen. Elevane har valt: elektro, TIP, helse- og oppvekst, studiespesialisering, idrettsfag. Elevane tek bussen som går frå Utne kl 0710. Heim att går bussen frå skulen kl 1505. Dei som bur utanfor Utne sit på med June både om morgonen og ettermiddagen. Ynskjer elevane ein kjekk og lærerik dag!

Tysdag 27. november kl 1930 vert det informasjonsmøte for elevar og føresatte på skulen. Temaet er vidaregåande utdanning. Møtestad er i klasserommet til 10. klasse. Det kjem informantar frå Odda vgs og Opplæringskontoret i Hardanger. Det vert gitt mykje og viktig informasjon, så det er viktig at alle møter. Velkomne :)