Meny
Velg seksjon Rådgjevar
Hauso skule 5777 Grimo
Telefon: 53666213 Send e-post til oss
Redaktør: Hilde Norheim
Skuleruta for Ullensvang
Skulerute 2020/2021
For tilsette ved Hauso skule
Pålogging til heimesida
Visma
Elevmiljø
Nullmobbing.no

Her kjem ei oversikt over den informasjonen elevane/foreldra skal få om utdanning og yrke framover. Slik det ser ut no, får diverrre ikkje 10. kl arbeidsveka. 

5. okt: Karriereveiledar frå Kvam vgs kjem og fortel om utdanningsprogramma ved skulen deira. 

6. okt: Yrkes- og utdanningsmessa i Odda (den pleier å vera i Tyssedal, men pga korona vert den på Lindeplassen).

20. og 21. okt: Dei elevane som veit dei vil søkja Voss vgs og Voss gymnas kan reisa på open dag. 

Nov/des: Open dag og infomøte på Odda vgs. Dette vert truleg ein ettermiddag/kveld der òg foreldra kan vera med. Kjem tilbake med meir informasjon, når me veit meir. 

Ellers så har elevane ein time i veka med utdanningsval, der dei jobbar med å verta betre kjende med seg sjølve, kva interesser dei har og dei ulike utdanningsprogramma.  Elevane skal òg ha einesamtaler med rådgjevar. 

Det ser diverre ut til at hospitering der eleven vel eit programfag for ein dag må gå ut. Det er ein spesiell situasjon me er i, men det vert jobba for at elevane skal få mest mogeleg informasjonf før dei skal søkja 1. mars 2021.Kontakt gjerne skulen om nokon har spørsmål. 

 

 

 

 Me får ikkje gjennomført arbeidsveka som planlagt no i vår. Elevane skal få ta arbeidsveka til hausten, når dei har begynt i 10. klasse. Me satsar på å få gjennomført den før haustferien. Elevane kan gjerne tenkja ut kor dei ynskjer å vera og sondera litt med arbeidsgjevar. Me kjem til å snakka meir om dette og ordna det formelle ved skulestart til hausten :)

Fredag 10. januar 2020 skal 8. klasse jobbskygga. Då skal eleven vera med ein vaksen på jobb, for å sjå korleis det er i arbeidslivet. Hugs lever lappen med kor du skal vera den dagen til Sigrid Elisabeth på fredag :)