Meny
Velg seksjon FAU, SU og SMU
Hauso skule 5777 Grimo
Telefon: 53666213 Send e-post til oss
Redaktør: Hilde Norheim
Skuleruta for Ullensvang
Skulerute 2019/2020
Det er 2 dokumenter i arkivet.
Elevmiljø
Nullmobbing.no

Minner om at datoen for temamøtet "Delbart?" er endra frå 04.04.19 til 25.04.19.

Sjå meir informasjon på heimesida.

 

 

 Minner om møtet på torsdag 29. september kl 1800-2000 på Hauso skule, angåande skulestrukturen på vestsida. Møtet vert i formingsalen. Møteleiarar er Magnus Steigedal og Inger Sekse.

Tusen takk til Agnethe, leiar i FAU som har fått i gang dugnad på skuleplassen! Og ikkje minst takk for alle dei timane ho og Per Ragnar har lagt ned. Fint at fleire foreldre stilte opp på kort varsel. Skuleplassen er no fargerik og innbydande! Turnstenger og bordtenninsbord kjem opp snart. Håpar dette vert til stor glede for elevane!

Rannveig