Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse Ordfører Tveteraas gate 11 4020 Stavanger Telefon: 51912500 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Rektor Stian Rege
Periodeplaner 2023-2024
8.trinn
9.trinn
10.trinn
Frist for søknad til vgs
01.03.2024 kl 23:59
00
dager
:
00
timer
:
00
min
:
00
sec
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Vi har gleden av i år som i fjor å invitere til MOT-foredrag med Leon Romestrand. De som var tilhørere i fjor husker et engasjerende foredrag om skolen som samfunnsbygger. I år har foredraget tittelen "MOT til å være en tydelig voksen".

8. og 9. trinn vil i løpet av de tre neste ukene gjennomføre nasjonale prøver. Dette er kartleggingsprøver i regi av Utdanningsdirektoratet som gjennomføres på alle landets skoler.

8.trinn har prøver i lesing, regning og engelsk.

9.trinn har prøver i lesing og regning.

Prøvene er digitale, og prøvene i lesing og regning varer 90 minutter. Engelsk varer i 60 minutter.

Dager og datoer for den enkelte prøve og trinn skal stå på klassenes arbeidsplaner.

 

 


Utdanningsvalg ble innført på ungdomstrinnet i 2008 og utgjør 110 timer (60 min) fordelt på tre år. De fleste av disse timene brukes på andre arenaer enn skolen, f eks jobbskygging, hospitering, messer osv. Noen av målene med faget er at elevene skal få kjennskap til videregående utdanning og hvilke yrker de kan føre til, utvikle bevissthet om egne interesser og muligheter og å reflektere over hva det har å si for karrierevalg, samt tilegne seg kunnskaper om arbeidslivet og et arbeidsmarked i endring. Se forøvrig læreplan i faget og årshjul under lenkesamlingen “Info fra rådgiver” lenger nede på siden.


I en del tilfeller må skolen ha samtykke fra foresatte.

Nytt av året er at Stavanger kommune vil samle inn alle samtykker i foreldreportalen Vigilo.

Det kan være samtykker i forbindelse med fotografering, transport/skoleutflukter, bading, m.m.

Samtykkene er utarbeidet sentralt og ligger nå klare i Vigilo. I tråd med skolens plan for et trygt og godt skolemiljø så får vi i ukene fremover hjelp av Lenden skole og ressurssenter til å foreta en kartlegging av læringsmiljøet i klassene på 8.trtinn. Elevene svarer anonymt på et digitalt spørreskjema og får spørsmål om deres syn på noen viktige faktorer for et trygt og godt læringsmiljø. Eksempler på faktorer er; opplevelsen av grad av åpenhet, trygghet, støtte, klarhet i forhold til regler, fellesskap i klassen, opplevd mobbing, motivasjon osv.

I tillegg gjennomføres en undersøkelse som kartlegger elevenes attraksjoner og relasjoner. Denne er ikke anonym, men kan ikke kobles til svarene i kartleggingen av læringsmiljøet. Spørsmålene i denne delen er: 1. Hvilke 3 elever i klassen din ville du helst arbeide sammen med i skolefag/eller være med på gruppearbeid? 2. Hvilke 3 elever i klassen din ville du helst vært med i friminuttene? 3. Hvilke 3 elever i klassen din ville du helst gjort noe sammen med på fritiden? 4. Hvilke 3 elever fra klassen din er du sammen med i friminuttene? 5. Hvilke 3 elever fra klassen er du sammen med på fritiden?

Hensikten med den sosiale kartleggingen er å få kjennskap til om alle elevene opplever seg sosialt inkludert. Det er frivillig for elevene å svare på undersøkelsen og elevene kan velge hvilke spørsmål de vil svare på. Svarene gir oss et godt innblikk i hvordan elevene selv opplever læringsmiljøet i klassen akkurat nå. 

 

Rektor

Stian Rege


Politiet har bedt oss gi følgende informasjon vedrørende bruk av småelektriske kjøretøy, for eksempel sparkesykler, el-sykler, osv.

Vi i Kommunalt Foreldreutvalg i Stavanger ønsker at foreldre skal få en bedre forståelse for barnas digitale hverdag på nett. Derfor tilbyr vi foreldrene ved ungdomsskolene i Stavanger et foredrag om «å være foreldre til digitale barn». Tilbudet er gratis og passer til alle foreldre med barn på ungdomstrinnet. 

Da har det blitt opprettet en planlagt live sending til foredraget « Å være foreldre til digitale barn» Se link:   https://www.facebook.com/KfuStavanger/posts/3458670764226346