Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse Ordfører Tveteraas gate 11 4020 Stavanger Telefon: 51912500 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Rektor Stian Rege
Periodeplaner 2023-2024
8.trinn
9.trinn
10.trinn
Frist for søknad til vgs
01.03.2024 kl 23:59
00
dager
:
00
timer
:
00
min
:
00
sec
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

8. og 9. trinn vil i løpet av de tre neste ukene gjennomføre nasjonale prøver. Dette er kartleggingsprøver i regi av Utdanningsdirektoratet som gjennomføres på alle landets skoler.

8.trinn har prøver i lesing, regning og engelsk.

9.trinn har prøver i lesing og regning.

Prøvene er digitale, og prøvene i lesing og regning varer 90 minutter. Engelsk varer i 60 minutter.

Dager og datoer for den enkelte prøve og trinn skal stå på klassenes arbeidsplaner.

 

 


Som en del av den årlige mobilitetsuken tilbyr Stavanger kommune gratis sykkelservice i alle de ni kommunedelene, der flinke mekanikere justerer gir og bremser, fyller luft i dekkene og oljer på kjedet til alle som har lyst.

I tillegg vil du få en tilstandsrapport med informasjon om det er noe som må forbedres.


Utdanningsvalg ble innført på ungdomstrinnet i 2008 og utgjør 110 timer (60 min) fordelt på tre år. De fleste av disse timene brukes på andre arenaer enn skolen, f eks jobbskygging, hospitering, messer osv. Noen av målene med faget er at elevene skal få kjennskap til videregående utdanning og hvilke yrker de kan føre til, utvikle bevissthet om egne interesser og muligheter og å reflektere over hva det har å si for karrierevalg, samt tilegne seg kunnskaper om arbeidslivet og et arbeidsmarked i endring. Se forøvrig læreplan i faget og årshjul under lenkesamlingen “Info fra rådgiver” lenger nede på siden.


I en del tilfeller må skolen ha samtykke fra foresatte.

Nytt av året er at Stavanger kommune vil samle inn alle samtykker i foreldreportalen Vigilo.

Det kan være samtykker i forbindelse med fotografering, transport/skoleutflukter, bading, m.m.

Samtykkene er utarbeidet sentralt og ligger nå klare i Vigilo. 


Det er satt opp foreldremøter for alle klassene i uke 35

I morgen starter vi opp igjen etter sommeren.

 

8. trinn starter kl 09.00 og møter i ny skolegård. Her blir elevene lest opp av rektor og møter kontaktlærerne som tar de med til klasserommene.

9. og 10. møter kl 08.30 og møter også ute i skolegården. 

 

Vi gleder oss til å se alle igjen.

 


Kantinen er åpen fra mandag 21. august.

 


Frå april 2023 blei Vigilo teken i bruk for kommunikasjon mellom heim og skule på alle ungdomsskular i Stavanger kommune.  Foreldre med barn på ungdomsskular kan no kommunisera med skulen gjennom Vigilo foreldreportal i nettlesar, eller Vigilo app til smarttelefon og nettbrett.
Tidlegare har kommunikasjon gått i ulike kanalar, blant anna ranselpost, e-post og SMS. Når me no har gått over til Vigilo sin kommunikasjonsmodul, betyr det ein tryggare og meir effektiv måte å kommunisera på, for både foreldre og tilsette ved skulen.    


I tråd med skolens plan for et trygt og godt skolemiljø så får vi i ukene fremover hjelp av Lenden skole og ressurssenter til å foreta en kartlegging av læringsmiljøet i klassene på 8.trtinn. Elevene svarer anonymt på et digitalt spørreskjema og får spørsmål om deres syn på noen viktige faktorer for et trygt og godt læringsmiljø. Eksempler på faktorer er; opplevelsen av grad av åpenhet, trygghet, støtte, klarhet i forhold til regler, fellesskap i klassen, opplevd mobbing, motivasjon osv.

I tillegg gjennomføres en undersøkelse som kartlegger elevenes attraksjoner og relasjoner. Denne er ikke anonym, men kan ikke kobles til svarene i kartleggingen av læringsmiljøet. Spørsmålene i denne delen er: 1. Hvilke 3 elever i klassen din ville du helst arbeide sammen med i skolefag/eller være med på gruppearbeid? 2. Hvilke 3 elever i klassen din ville du helst vært med i friminuttene? 3. Hvilke 3 elever i klassen din ville du helst gjort noe sammen med på fritiden? 4. Hvilke 3 elever fra klassen din er du sammen med i friminuttene? 5. Hvilke 3 elever fra klassen er du sammen med på fritiden?

Hensikten med den sosiale kartleggingen er å få kjennskap til om alle elevene opplever seg sosialt inkludert. Det er frivillig for elevene å svare på undersøkelsen og elevene kan velge hvilke spørsmål de vil svare på. Svarene gir oss et godt innblikk i hvordan elevene selv opplever læringsmiljøet i klassen akkurat nå. 

 

Rektor

Stian Rege