Meny
Velg seksjon Klasse 9 d
Besøksadresse Ordfører Tveteraas gate 11 4020 Stavanger Telefon: 51912500 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Rektor Stian Rege
Ukeplaner
Uke 1
Uke 2
Uke 3
Uke 4
Veileder for alvorlig skolefravær
Veileder for alvorlig skolefra
Elevene på Hinna Skole har pyntet fantastisk fine klasserom.

Hver høst sitter elever i femte, åttende og niende trinn og sliter over nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. En stund senere får elevene og foreldrene vite resultatet på hvilket nivå de er på de ulike fagene. 

Det vil bli foreldremøter for alle klasser og trinn i uke 37.

Tirsdag 8.september: 8.trinn og stolt 

klasse 8a kl 17.30

klasse 8b kl 18.00

klasse 8c kl 18.30

klasse 8d kl 19.00

stolt 18.00

 

onsdag 9.september  9 og 10.trinn

9.trinn starter  kl 18.00

10.starter  kl 19.00

Foreldremøtene vil bli avholdt i klasserommene til de enkelte klassene. Vi ber om at det bare er en foresatt per elev som møter pga smittevernhensyn.

Alle vil få egen invitasjon via kontaktlærer, og dere må melde dere på med navn til den enkelte lærer.

Hver kontaktlærer vil legge ut informasjon på hjemmeside, classroom og evnt i papirformat.

Dette  kommer i løpet av neste uke.