Meny
Velg seksjon Klasse 9 b
Besøksadresse Ordfører Tveteraas gate 11 4020 Stavanger Telefon: 51912500 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Rektor Stian Rege
Periodeplaner 2023-2024
8.trinn
9.trinn
10.trinn
Lenker
Eivind
Trine
Presentasjon foreldremøte høst Ingen lenker i samlingen
Utdanningsvalg ble innført på ungdomstrinnet i 2008 og utgjør 110 timer (60 min) fordelt på tre år. De fleste av disse timene brukes på andre arenaer enn skolen, f eks jobbskygging, hospitering, messer osv. Noen av målene med faget er at elevene skal få kjennskap til videregående utdanning og hvilke yrker de kan føre til, utvikle bevissthet om egne interesser og muligheter og å reflektere over hva det har å si for karrierevalg, samt tilegne seg kunnskaper om arbeidslivet og et arbeidsmarked i endring. Se forøvrig læreplan i faget og årshjul under lenkesamlingen “Info fra rådgiver” lenger nede på siden.


I en del tilfeller må skolen ha samtykke fra foresatte.

Nytt av året er at Stavanger kommune vil samle inn alle samtykker i foreldreportalen Vigilo.

Det kan være samtykker i forbindelse med fotografering, transport/skoleutflukter, bading, m.m.

Samtykkene er utarbeidet sentralt og ligger nå klare i Vigilo. 


Det er satt opp foreldremøter for alle klassene i uke 35

Kantinen er åpen fra mandag 21. august.

 


Politiet har bedt oss gi følgende informasjon vedrørende bruk av småelektriske kjøretøy, for eksempel sparkesykler, el-sykler, osv.