Meny
Velg seksjon Valgfag - media
Besøksadresse Ordfører Tveteraas gate 11 4020 Stavanger Telefon: 51912500 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Rektor Stian Rege
Det er 2 dokumenter i arkivet.

Eleven har rett til å klage på alle standpunktkarakterer dersom eleven mener at gjeldende regler for fastsetting av standpunktkarakterer ikke er fulgt. 
Eleven kan klage selv, og foreldrene kan klage på vegne av eleven fram til han eller hun fyller 18 år. 
Før en klage bør eleven eller foreldrene kreve begrunnelse for standpunktkarakteren.
Elevene på Hinna skole får sine standpunktkarakterer offentligjort fredag 26. mai. Klagefristen er 5. juni.
Ved klage på standpunktkarakterer skal klage sendes skriftlig til rektor.
Det er anledning til å klage på gjeldende regler for fastsetting av standpunktkarakteren.

 

Klagen må være skriftlig, og signeres av eleven eller foreldrene. Det må gå fram hva eleven klager på, og klagen bør inneholde annen relevant informasjon og begrunnelsen for klagen.
Fristen for å klage på standpunktkarakterer er 10 dager. Fristen går fra den dagen eleven har fått karakteren, eller den dagen han eller hun har fått begrunnelsen.
Klagen skal sendes til skolen.
Hva kan resultatet av klagen bli?
Klageinstansen kan komme til ulike resultat. Innholdet i de ulike resultatene er som følger:
Ikke medhold: når klageinstansen mener vedtaket som er truffet er «riktig»
Oppheve: når klageinstansen mener det er feil ved saksbehandlingen eller liknende og sender saken tilbake til skolen som har truffet vedtaket for å behandle saken på nytt.
I tillegg kan klageinstansen avvise klagen dersom vilkårene for å klage ikke er tilstede. Da skal det treffes et avvisningsvedtak.
Når klageinstansen opphever enkeltvedtaket og sender saken tilbake til skolen for ny behandling kan skolen bestemme at
karakteren blir stående
karakteren går opp
karakteren går ned
Avgjørelsen skal begrunnes. Den er endelig, og det er ikke mulig å klage på nytt.
Den endelige standpunktkarakteren skal føres på elevens vitnemål eller kompetansebevis.

Informasjon fra Statsforvalteren 

 


Har du ingenting å gjøre? Følg disse tipsene!

Lundsvågen er et sted som ligger ca 20 minutter unna Hinna skole. På Lundsvågen så er det både båthavn og flotte turmuligheter og ikke minst her er det der Lundsvågen Naturskole ligger. Lundsvågen Naturskole er en allsidig og annerledes skole. Alle elevene får meningsfulle oppgaver tilpasset til sitt eget nivå og opplever mestring hver dag.