Meny
Velg seksjon Framside
Trinn 1
Trinn 2
Trinn 3
Trinn 4
Trinn 5
Trinn 6
Trinn 7
Orrevegen 304 4352 Kleppe
Telefon: 51 78 62 60 Faks: mob.91245393(uteskule) Send e-post til oss
Redaktør: Kariann F. Leikanger
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Gode resultat på foreldreundersøkinga

Vi er glad for at så mange av dykk (76%) har svart på undersøkinga. Vi er og svært glad for at det er ei fornøgd foreldregruppe vi har!

De seier at elevane trivs godt på skulen,og at elevane stort sett gler seg til å gå på skulen og er interesserte i å læra. De fortel at elevane har gode vener og at dei opplever at lærarane ser dei. De er svært fornøgde med både korleis de sjølv, og lærarane følgjer opp ungane dykkar. De er fornøgde med korleis skulen handterer mobbing, men nokre har litt å utsetje på korleis vi følger opp elevar som av og til vert plaga av andre. Foreldre opplever at det er god arbeidsro, med litt variasjon i klassane. Oppgåvene elevane får er passe utfordrande for elevane , og det er rom for å gjer feil i klasserommet. De opplever at kommunikasjonen med skulen er svært bra, og opplever å bli tatt godt imot når de kontaktar skulen. Når de i tillegg opplever at de har god medverknad på skulesituasjonen til dykkar ungar, er vi svært glade.

Takk for tilliten de viser oss gjennom svara i denne undersøkinga!

Vi skal gå inn i tala for dei einskilde spørsmåla, og gjere det vi kan for å verte endå betre.

Resultata er presenterte i FAU, og skal presenterast i SU denne veka.

Mvh rektor