Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 66 00 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Odd Ragnar W. Ommundsen
Send e-post med din henvendelse til:
Veilederkorps barnehage
Veilederkorps skole
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Språkløyper: Et helhetlig løft for språk, lesing og skriving 2016-2019

Språkløyper er en nasjonal strategi som skal styrke norske elevers språk, lesing og skriving.

Språkløyper er en nasjonal strategi som skal styrke norske elevers språk, lesing og skriving. I løpet av fire år skal alle norske barnehager og skoler nås, og Lesesenteret har fått ansvar for å drive denne viktige strategien.

Lesesenteret skriver bla dette om den nye strategien: Det unike med Språkløyper er barnehagen blir inkludert som en del av læringsløpet. Tiltakene omfatter stimulering av språk, lesing og skriving for alle. Det aller viktigste er å nå barna og elevene som trenger ekstra hjelp, så tidlig som mulig. Språkløyper skal styrke alle barns og elevers språk- og tekstkompetanse, og gjøre personalet bedre i stand til å identifisere og tilrettelegge for dem med språk-, lese- og skrivevansker. Lærerne skal også få bedre oversikt over hvordan de kan bruke teknologiske hjelpemidler i undervisningen. Materiellet til Språkløyper, som barnehager og skoler skal jobbe med, er laget av Lesesenteret og Skrivesenteret.

http://sprakloyper.uis.no/