Meny
Velg seksjon Barnehage
Besøksadresse Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Odd Ragnar W. Ommundsen
Send e-post med din henvendelse til:
Veilederkorps barnehage
Veilederkorps skole
Flerspråklige fortellinger
Henvendelsesskjema
Inspirasjon
Kartlegging
Kompetanse for mangfold
Landplakater
Nettverksgrupper
Oversatte bøker
Ressurshefte -ped.led og fler. ass.
Spill
Språkplakater
Temaord
Utviklingsplan

Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Forslag til kartleggingsmateriell i forbindelse med overgang barnehage – skole.Til høyre under «kartlegging» finner dere materiell som ble vist på kurs ved Johannes Læringssenter 1. februar 2019. Dette materiellet er et forslag til hva som kan brukes i forbindelse med overgang barnehage – skole. 

Den internasjonale morsmålsdagen feires 21. februar over hele verden. Nasjonalbiblioteket ved Det flerspråklige bibliotek ønsker å inspirere bibliotek, skoler og barnehager til å delta med en aktiv markering av dagen. Morsmålsdagen er en flott mulighet til å fokusere på de språklige ressursene hos både barn og voksne i nærmiljøet. Det å få lov til å fokusere på eget morsmål og kulturell identitet betyr mye for oss alle. Gjennom feiringen blir vi aktive deltakere i å forme det flerspråklige fellesskapet i Norge.

På den nye nettsiden vår finnes det flere tips og ideer til markering av morsmålsdagen:


Snart er det advent. Her kan du finne undervisningsopplegg med tema ADVENT på flere språk.

http://morsmal.no/no/krle/advent


PPT i Stavanger arrangerer en kursrekke for flerspråklige og flerkulturelle barn i barnehage og skole våren 2018.