Meny
Velg seksjon 8.-10. trinn
Besøksadresse Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Odd Ragnar W. Ommundsen
Send e-post med din henvendelse til:
Veilederkorps barnehage
Veilederkorps skole
Diverse dokumenter
Engelsk
Henvendelsesskjema
Kartlegging
KRLE
Landplakater
Mat og helse
Matematikk
Naturfag
Norsk
Presentasjoner
Samfunnsfag
SNO (Norsk 2)
Språkplakater
Tentamener forenklet
Utviklingsplan

Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Vi går et nytt skoleår i møte, og mange skoler skal ta imot elever som nylig har kommet til Norge. På NAFO sin side er det samlet ressurser som kan være til hjelp, når man skal ønske nyankomne elever og deres foresatte velkommen til skolen. Følg lenken under:

http://nafo.oslomet.no/en-god-start-for-nyankomne-elever/


Utdanningssystemet er en grafisk og interaktiv forklaring av det norske utdanningssystemet. Modellen gir god oversikt over hvordan de ulike utdanningsnivåene henger sammen. Det norske utdanningssystemet er oversatt til 16 språk.

https://utdanning.no/utdanningssystemet/#/

 


Vi kan ikke ta for gitt at ord vi bruker i undervisningen er kjent for alle elever. Det er en fordel om alle har en felles forståelse av et ord før du skal bruke det som utgangspunkt for en oppgave eller en diskusjon.


TV2 Skole har nyhetsendinger på dari, pashto, arabisk, somali, tigrinja, kurmanci og engelsk.

https://minoritet.tv2skole.no/portal