Meny
Velg seksjon Foreldresamarbeid
Besøksadresse Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Foreldreperm
Utviklingsplan

Her finner du tips og ideer til hvordan barnehagen kan styrke sitt samarbeid med flerspråklige foreldre og hvordan barnehagen kan involvere foreldrene i arbeidet med språk, inkludering og flerkulturell praksis.

En annerledes vår går mot slutten og vi vil benytte anledningen til å takke dere for samarbeidet. Vi er imponert over alt det gode arbeidet som har blitt gjort ut i barnehagene denne våren.

Til info skal veileder Wenche Warhaug ha et års permisjon fra sin stilling. Marit Fahret Born overtar hennes oppgaver ift skolestartere i veilederkorpset for barnehage og hennes 50 % stilling i veilederkorpset for skole.

Vi ønsker Torunn Flesjå Mæland velkommen i teamet vårt. Hun har lang erfaring fra lignende stilling i Sola kommune og går inn i vikariat i barnehagekorpset i 100 % stilling.

Vi ønsker dere en velfortjent og god sommerferie!

Hilsen Ragnhild, Wenche og Marit i veilederkorpset for arbeid med flerspråklige barnehagebarn


Samtaleguiden kan brukes når pedagoger har behov for mer kunnskap om barnets morsmålsutvikling.

 Barnehagen kan ta i bruk/bestille tolk (telefontolk, eller fremmøtetolk)  for å kommunisere med familier som en ikke har et felles språk med.


Informasjonsheftet omhandler 10 spørsmål som foreldre ofte stiller om barnas flerspråklige utvikling.

Heftet er oversatt til følgende språk: arabisk, dari, kurdisk sorani, litauisk, persisk, polsk, russisk, somali, tamil, thai, tyrkisk og urdu.

I tillegg til å rette seg mot foreldre, er heftet svært aktuelt for ansatte i barnehager og skoler. Du finner lenken til heftet i menyen til høyre.