Meny
Velg seksjon Artikler
Besøksadresse Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Da den nye mobbeloven kom 1.januar-21 – laget barnehagen sitt eget pedagogiske verktøy

For tre år siden gikk hun tur for første gang....

2. november sendte Veilederkorpset ut et nytt Nyhetsbrev (Nyhetsbrev 2) til barnehagene. Der finner dere siste nytt fra Veilederkorpset, nytt påfyll med fagstoff, tips til mangfoldsarbeidet i barnehagen og et spennende innlegg fra basen for flerspråklige assistenter på Johannes læringssenter

Nyhetsbrev 2  ligger i dokumentboksen til høyre.


Hva styrker, og hva hindrer flerspråklige barns deltakelse i dialog i barnehagen? Katrine Giæver har undersøkt dette i sin doktorgradsavhandling.

Selv om de ansatte strakk seg langt for å inkludere alle barna jevnbyrdig i dialoger, var det en utfordring for barnehagen å gi rom for at barn med flerspråklig bakgrunn fikk delta likeverdig. Det finner Katrine Giæver i sin doktoravhandling. (Publisert fredag 30. oktober 2020, Barnehage.no)

https://www.barnehage.no/forskning/barnehagene-trenger-nye-mater-a-forsta-spraklig-kommunikasjon-pa/212258


“En del av min jobb er å bygge gode relasjoner til foreldre”, sier flerspråklig assistent Ghezacin G. Gebredingil. 

I noen barnehager tar de voksne så mye plass i samlingsstundene at det hindrer barna i å delta i fellesskapet, viser ny forskning. (Utdanningsnytt.no 30.10.20)

Nå skal det forskes på hvordan koronapandemien påvirker barnehage og skole (Barnehage.no)

Les artikkelen her


Foreldre og barnehageansatte er de viktigste rollemodellene.

Det er helt nødvendig å involvere foreldrene i arbeidet med å skape vennskap og forebygge mobbing i barnehagen, sier Anne Elin Kleva i Redd Barna.

Organisasjonen har laget et nytt verktøy for å involvere foreldrene i dette arbeidet (Barnehage.no)

Les artikkelen her.

 


Nyttig artikkel fra Nafo om det å være ny i barnehagen for barn og foreldre som ikke er kjent med den norsk barnehagen.

Slik kan man komme forbi usikkerhet rundt sin egen sangstemme.


 

For oss som har leken som faglig interesseområdet blir vippehuskene gjennom grensemuren mellom Mexico og USA et symbol på noe større. Leken er noe av det mest grenseløse som finnes.


Ny forskning: Barnehagene spiller en viktig rolle i flerkulturelle samfunn. Barnehagene fungerer som bindeledd mellom samfunnet og familiene

Kaja Mejlbo 


Kultursensitiv omsorg i flerkulturelle barnehager. Berit Zachrisen (Vetuva-2019).

Likeverdig behandling av alle barn i barnehagen blir ofte forvekslet med lik behandling.


Hvordan ser hudfarge ut?

Innlegg på Utdanningsdirektoratet sin Facebook side om hvordan man snakker om hudfarge (28.02.20 kl 15).


 

Barnehagebarna får tilvenning på SFO tre måneder før skolestart


 

«Jeg ikke være baby», hører jeg hun sier før hun bryter sammen i gråt. Det er min jobb å hjelpe henne, slik at hun ikke faller utenfor leken.


 

Hvordan snakke til og med barn? 

Forteller du barnet at det er bråkete og urolig, vil barnet tro det er bråkete og urolig. Derfor er det viktig at du er bevisst hvordan du snakker med barn, mener psykologer.  


Aursmoen barnehage har bygget opp et eget bibliotek med bøker på flere språk.