Meny
Velg seksjon FAU
Snart førsteklassing
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Kampensgt. 33 4024 Stavanger
Telefon: 51507575 og 51507478 Send oss e-post
Redaktør: Anne Kirsti Drivdal Grytten
Diverse dokumenter
Dokument
Et trygt og godt skolemiljø
Innkalling
Referat
Regler og rutiner
Skoleruta

Innlogging
NYWEB
Kommunalt foreldreutvalg KFU
Kommunalt foreldreutvalg KFU

 

Stavanger kommune har oversatt gjeldende smittevernregler, både nasjonale og lokale til ulike språk.

Dere finner informasjonen her.


I dag har alle 22 klassene på Kampen skole fått en gave fra FAU!

Med støtte fra kommunedelsutvalget har vi kjøpt inn et sett med leker til hver klasse. 


Mandag 12.10 starter trafikkvaktordningen. Det er foresatte på 1.-4.trinn som har vaktansvar i ulike lyskryss og overgangsfelt i skolens nærområde. Trafikkvakten skal møte opp som anvist på vaktlisten kl. 07.50.  Oppdraget for trafikkvakten er å hjelpe elevene over gata på en trygg måte. Trafikkvakten skal være synlig for bilister og trafikanter. Derfor bes alle ha på refleksvest. Dersom noen voksne mangler refleksvest, er det mulig å hente en vest i ekspedisjonen på skolen.

Les mer om trafikkvaktordningen på Kampen skole og finn ut når du skal være vakt til høyre under "Trafikkvaktordningen"


Elevpermisjon inntil 1 dag: Foreldre sender søknad via mail til barnets kontaktlærer.

Elevpermisjon, 2-10 dager: Foreldre sender søknad via et elektronisk skjema minst en måned før permisjonen skal starte. Foreldre kommer direkte inn i skjemaet når det logges inn med bankId/Minid.

Søknaden skal komme fra foreldre eller den som har daglig omsorg for barnet. Foreldre som har foreldreansvar, men som barnet ikke bor fast hos, skal også ha medbestemmelse.


Flere foreldre har gitt tilbakemelding om at det er vanskelig å få tilgang til kurset. Her er oppskriften: 

1. Gå til bpkurs.no

2. skriv inn koden ( bare 1 gang)

3. betal med vipps eller kort  

Ny kode gjelder i dag fra kl 17.00 og 24 timer frem:

Kode for bpkurs.no: 809734 (gyldig fom. 18.02.2020 17:00 og varer i 24 timer)   

Dersom du har behov for å bli minnet på livsmestringsverktøyene som ble presentert under foredraget, er lysarkene fra foredraget lagt ut på FAU sin side under dokumenter.


(1A - rød) - Cato Gundersen - Epostadresse - 414 40 770

(1B - blå) - Merete Helland - Epostadresse - 936 60 794

(1C - gul) - Hanne Myhre - Epostadresse - 900 71 182

(1C-gul)  - Christine Nymann Storegraven - Epostadresse - 481 06 055

(1C-gul) - Tone Lindstad - Epostadresse - 916 27 934

(1D - grønn) - Ine M. Bekkeheien - Epostadresse - 922 59 297

(1D - vara) Silje Herget - Epostadresse - 958 05 861

(2A) Kurt Lohne - Epostadresse - 990 91 324

(2B) Heidi Hem - Epostadresse - 958 12 962

(2C) Jonas Marstrand - Epostadresse - 467 86 259

(3A) Linda Solberg Brattli - Epostadresse - 928 35 661

(3B) Maria Aano Reme - Epostadresse - 928 24 553

(3C) Imme Dirks Eskeland - Epostadresse - 952 34 112

(4A) Beate Lea Håland - Epostadresse - 476 31 884 

(4B) Jostein Kallevik - Epostadresse - 928 16 191

(4C) Marianne Bore Haarr - Epostadresse - 413 17 383

(5A) Astrid Karlstrøm - Epostadresse - 977 43 791

(5A) Johan Mihle Laugaland - Epostadresse - 909 94 178

(6A) Therese Remen - Epostadresse - 979 60 259

(6B) Katarina Kalinowski - Epostadresse - 930 05 744

(6C) Grete Paulsen - Epostadresse - 994 82 918

(7A) Runhild Landré Meling - Epostadresse - 957 32 239

(7B) Hans-Christian Hetland - Epostadresse - 950 72 473

 


Beate Lea Håland er valgt til ny leder av FAU på Kampen skole.

Beate ble valgt på høstens første FAU-møte av en engasjert gjeng på 22 foreldre.

Foreldrene representerer de fleste klasser og trinn på skolen. 

Nytt styre i FAU ble også valgt.

Det består foruten Beate av

Linda Solberg Brattli som nestleder,

Marianne Bore Haarr som sekretær,

Jonas Marstrand som kasserer og

Jostein Kallevik som informasjonsansvarlig. 


Velkommen til tematime og årsmøte for KFU tirsdag 28 mai 18-20.30.

Med innlegg fra Kari Nessa Nordtun og John Peter Hernes om «skolens rammer og innhold». Vennligst se vedlegg for mer informasjon.  

 


26. mars er det nytt FAU-møte kl 19.00 på skolens personalrom. 

Som vanlig er alle foresatte hjertelig velkomne til å delta.

Saker meldes inn via klassens FAU-kontakt. 

Innkalling og saksliste ligger på høyre side, under "innkalling"


Det har nylig kommet en endring i forskrift om krav til sykkel. Denne endringen åpner for flere typer av det som kalles "småelektriske" kjøretøy.

Politiet har registrert at det skjer en del ulykker med disse kjøretøyene. I tillegg har politiet observert og fått meldinger om, at det er mye farlig og ulovlig bruk av disse kjøretøyene blant barn og ungdom. I det vesentlige skyldes dette for mange personer som sitter på, uaktsom kjøring, endring av ytelse og manglende bruk av lys.

På bakgrunn av dette har politiet sendt ut et skriv til samtlige barne- og ungdomskoler samt videregående skoler i distriktet som bes gjøres kjent for foresatte.

Brevet finner dere til høyre under vedlegg dokumenter.