Meny
Velg seksjon FAU
Snart førsteklassing
1.trinn
2.trinn
3.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Kampensgt. 33 4024 Stavanger
Telefon: 51507575 og 51507478 Send oss e-post
Redaktør: Anne Kirsti Drivdal Grytten
Diverse dokumenter
Dokument
Et trygt og godt skolemiljø
Innkalling
Referat
Respektstandard, regler og rutiner
Skoleruta

Innlogging
NYWEB
Kommunalt foreldreutvalg KFU
Kommunalt foreldreutvalg KFU
Sommerles er en nasjonal, digital lesekampanje i regi av bibliotekene i Norge, der målet er at flest mulig barn i 1.-7. trinn skal lese mest mulig i løpet av sommerferien!
Sommerles.no bruker elementer fra digitale spill for å motivere til lesing.
I 2022 deltok over 162 000 leseglade barn, men vi ønsker enda flere barn velkommen!
Kampanjen starter 1. juni hvert år, og avsluttes den 31. august

Rundt 130 sykler stod i kø for å bli sjekket av to mekanikere i PaaHjul. Mekanikerne gjorde alt de kunne for å fikse så mange sykler som mulig i den perioden som var avtalt. Dessverre klarte de ikke å rekke over alle. Da ble konklusjonen at de av elevene som ikke fikk sykkelsjekk, skulle få bjelle og/ eller sykkellykt dersom de manglet det – og så lenge lageret rakk.

Syklene som er sjekket har fått et oransje setetrekk. Med andre ord er de uten setetrekk ikke blitt sjekket. FAU ser at gratis sykkelservice er et populært tiltak. Og vi satser på flere sykkelservicer fremover dersom vi får eksterne midler til det.»


Stavanger kommune skal i samarbeid med Trygg Trafikk og Rogaland fylkeskommune etablere hjertesone rundt skolene i Stavanger kommune. Ved Kampen skole ble det ikke satt opp hjertesoneskilt fordi skolen ligger i et boligområde hvor det ikke er noen veier som egner seg som hjertesone.  Det lages droppsone utenfor hjertesonen hvor foreldre kan sette av barna. Etablering av hjertesone/droppsone er et forsøk på å motivere barn og unge til å sykle og gå til skolen. Det er også et trafikksikkerhetstiltak da man minker biltrafikk nær skolen og skaper gode rammer for å ferdes bilfritt til skolen.

For at dette skal bli vellykket, er vi avhengige av at foreldre og ansatte bruker droppsonen og respekterer hjertesonen, dersom kjøring er nødvendig. Det er foresatte som skaper de gode holdningene.

For mer informasjon om hjertesone, se link: https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/

 Elevpermisjon inntil 1 dag: Foreldre sender søknad via mail til barnets kontaktlærer.

Elevpermisjon, 2-10 dager: Foreldre sender søknad via et elektronisk skjema minst en måned før permisjonen skal starte. Foreldre kommer direkte inn i skjemaet når det logges inn med bankId/Minid.

Søknaden skal komme fra foreldre eller den som har daglig omsorg for barnet. Foreldre som har foreldreansvar, men som barnet ikke bor fast hos, skal også ha medbestemmelse.


Flere foreldre har gitt tilbakemelding om at det er vanskelig å få tilgang til kurset. Her er oppskriften: 

1. Gå til bpkurs.no

2. skriv inn koden ( bare 1 gang)

3. betal med vipps eller kort  

Ny kode gjelder i dag fra kl 17.00 og 24 timer frem:

Kode for bpkurs.no: 809734 (gyldig fom. 18.02.2020 17:00 og varer i 24 timer)   

Dersom du har behov for å bli minnet på livsmestringsverktøyene som ble presentert under foredraget, er lysarkene fra foredraget lagt ut på FAU sin side under dokumenter.


(1A - rød) - Cato Gundersen - Epostadresse - 414 40 770

(1B - blå) - Merete Helland - Epostadresse - 936 60 794

(1C - gul) - Hanne Myhre - Epostadresse - 900 71 182

(1C-gul)  - Christine Nymann Storegraven - Epostadresse - 481 06 055

(1C-gul) - Tone Lindstad - Epostadresse - 916 27 934

(1D - grønn) - Ine M. Bekkeheien - Epostadresse - 922 59 297

(1D - vara) Silje Herget - Epostadresse - 958 05 861

(2A) Kurt Lohne - Epostadresse - 990 91 324

(2B) Heidi Hem - Epostadresse - 958 12 962

(2C) Jonas Marstrand - Epostadresse - 467 86 259

(3A) Linda Solberg Brattli - Epostadresse - 928 35 661

(3B) Maria Aano Reme - Epostadresse - 928 24 553

(3C) Imme Dirks Eskeland - Epostadresse - 952 34 112

(4A) Beate Lea Håland - Epostadresse - 476 31 884 

(4B) Jostein Kallevik - Epostadresse - 928 16 191

(4C) Marianne Bore Haarr - Epostadresse - 413 17 383

(5A) Astrid Karlstrøm - Epostadresse - 977 43 791

(5A) Johan Mihle Laugaland - Epostadresse - 909 94 178

(6A) Therese Remen - Epostadresse - 979 60 259

(6B) Katarina Kalinowski - Epostadresse - 930 05 744

(6C) Grete Paulsen - Epostadresse - 994 82 918

(7A) Runhild Landré Meling - Epostadresse - 957 32 239

(7B) Hans-Christian Hetland - Epostadresse - 950 72 473

 


Velkommen til tematime og årsmøte for KFU tirsdag 28 mai 18-20.30.

Med innlegg fra Kari Nessa Nordtun og John Peter Hernes om «skolens rammer og innhold». Vennligst se vedlegg for mer informasjon.  

 


26. mars er det nytt FAU-møte kl 19.00 på skolens personalrom. 

Som vanlig er alle foresatte hjertelig velkomne til å delta.

Saker meldes inn via klassens FAU-kontakt. 

Innkalling og saksliste ligger på høyre side, under "innkalling"