Meny
Velg seksjon 1.trinn Rød, blå og gul
Snart førsteklassing
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Kampensgt. 33 4024 Stavanger
Telefon: 51507575 og 51507478 Send oss e-post
Redaktør: Anne Kirsti Drivdal Grytten
Innlogging
NYWEB
Multi 1. Foreldrebok
Multi 1. Foreldrebok

Hei og velkommen til 1. trinn!

Her legger vi ut informasjon i form av tekst og bilder når det skjer noe interessant, kjekt og/eller spennende på trinnet vårt.

I fanene til høyre finner dere også nyttig informasjon. Vi har lagt ved lenker som vi håper både elever og foresatte vil benytte. Til høyre finner dere våre e-postadresser.

Vi oppfordrer alle foresatte til å abonnere på nyheter. 

Hilsen alle oss på 1. trinn

Gul gruppe ble kjempefornøyd med lekekassen som består av

basketball, fotball, hoppestrikk, hoppetau, kritt og frisbeebrett

Alle grupper/klasser har fått samme lekekasse.

Tusen takk, FAU!!


 

Stavanger kommune har oversatt gjeldende smittevernregler, både nasjonale og lokale til ulike språk.

Dere finner informasjonen her.


Dette året var blå gruppe, 4A og 7B best.

Gratulerer!

Alle tre klassene har fått 1000,- kr hver i premie av FAU.

Under kan du se bilder av klassene.I dag har alle 22 klassene på Kampen skole fått en gave fra FAU!

Med støtte fra kommunedelsutvalget har vi kjøpt inn et sett med leker til hver klasse. 


Mandag 12.10 starter trafikkvaktordningen. Det er foresatte på 1.-4.trinn som har vaktansvar i ulike lyskryss og overgangsfelt i skolens nærområde. Trafikkvakten skal møte opp som anvist på vaktlisten kl. 07.50.  Oppdraget for trafikkvakten er å hjelpe elevene over gata på en trygg måte. Trafikkvakten skal være synlig for bilister og trafikanter. Derfor bes alle ha på refleksvest. Dersom noen voksne mangler refleksvest, er det mulig å hente en vest i ekspedisjonen på skolen.

Les mer om trafikkvaktordningen på Kampen skole og finn ut når du skal være vakt til høyre under "Trafikkvaktordningen"


Elevpermisjon inntil 1 dag: Foreldre sender søknad via mail til barnets kontaktlærer.

Elevpermisjon, 2-10 dager: Foreldre sender søknad via et elektronisk skjema minst en måned før permisjonen skal starte. Foreldre kommer direkte inn i skjemaet når det logges inn med bankId/Minid.

Søknaden skal komme fra foreldre eller den som har daglig omsorg for barnet. Foreldre som har foreldreansvar, men som barnet ikke bor fast hos, skal også ha medbestemmelse.


Velkommen til nytt skoleår.

I følge skolens "Regler og rutiner" er det foresatte som vurderer når eleven er klar til å sykle i trafikken og som sørger for at elevens sykkel er i forsvarlig stand.

Skolen anbefaler at elevene ikke begynner å sykle og bruker rullebrett før 5.trinn og bruker sparkesykkel før 3.trinn.

Alle må bruke hjelm.

Sykkel, sparkesykkel og rullebrett parkeres i sykkelstativet på eget ansvar.