Meny
Velg seksjon 2.trinn A, B og C
Snart førsteklassing
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
7.trinn
Kampensgt. 33 4024 Stavanger
Telefon: 51507575 og 51507478 Send oss e-post
Redaktør: Anne Kirsti Drivdal Grytten
Google Disk 2.trinn
Ukeplaner
Innlogging
NYWEB
Matematikklenker
Matematikk.org
IKT for elever
Nettvett
Code.org

Hei og velkommen til 1. trinn!

Her legger vi ut informasjon i form av tekst og bilder når det skjer noe interessant, kjekt og/eller spennende på trinnet vårt.

I fanene til høyre finner dere også nyttig informasjon. Vi har lagt ved lenker som vi håper både elever og foresatte vil benytte. Til høyre finner dere våre e-postadresser.

Vi oppfordrer alle foresatte til å abonnere på nyheter. 

Hilsen alle oss på 1. trinn

Svein Terje Måland (2A), Marianne Svinsås (2B) og Milka Rezene (2B) fortsetter som kontaktlærere. Lisa Bolger og Celine Liland er timelærer, mens  Elsebeth Glendrange er ressurslærer. Rama Lakshmi, Gina Fjellheim Kjerstad og Marita Bjørvik er tilknyttet trinnet som pedagogiske medarbeidere.

I år vil omtrent all informasjon fra trinnet legges ut i Vigilo. Ukeplanen legges i tillegg ut på trinnets hjemmeside. Vi ber foresatte om å abonnere på nyheter fra skolen, SFO, FAU, samarbeidsutvalget og skolehelsetjenesten via hjemmesidens forside. 

Vi gleder oss til et nytt skoleår og ser fram til et godt samarbeid med elever og foresatte. Vi oppfordrer alle til å  ta raskt kontakt med skolen dersom du lurer på noe vedrørende ditt barn. 

Kontaktlærernes mailadresser finner dere på skolens hjemmeside under “Våre ansatte”.

Hilsen ansatte på 2. trinn


Elevpermisjon inntil 1 dag: Foreldre sender søknad via mail til barnets kontaktlærer.

Elevpermisjon, 2-10 dager: Foreldre sender søknad via et elektronisk skjema minst en måned før permisjonen skal starte. Foreldre kommer direkte inn i skjemaet når det logges inn med bankId/Minid.

Søknaden skal komme fra foreldre eller den som har daglig omsorg for barnet. Foreldre som har foreldreansvar, men som barnet ikke bor fast hos, skal også ha medbestemmelse.


I følge skolens "Regler og rutiner" er det foresatte som vurderer når eleven er klar til å sykle i trafikken og som sørger for at elevens sykkel er i forsvarlig stand.

Skolen anbefaler at elevene ikke begynner å sykle og bruker rullebrett før 5.trinn og bruker sparkesykkel før 3.trinn.

Alle må bruke hjelm.

Sykkel, sparkesykkel og rullebrett parkeres i sykkelstativet på eget ansvar.