Meny
Velg seksjon 1.trinn A, B og C
Snart førsteklassing
1.trinn
2.trinn
3.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Kampensgt. 33 4024 Stavanger
Telefon: 51507575 og 51507478 Send oss e-post
Redaktør: Anne Kirsti Drivdal Grytten
Google Disk 1.trinn
Ukeplan
Innlogging
NYWEB
Multi 1. Foreldrebok
Multi 1. Foreldrebok

Hei og velkommen til 1. trinn!

Her legger vi ut informasjon i form av tekst og bilder når det skjer noe interessant, kjekt og/eller spennende på trinnet vårt.

I fanene til høyre finner dere også nyttig informasjon. Vi har lagt ved lenker som vi håper både elever og foresatte vil benytte. Til høyre finner dere våre e-postadresser.

Vi oppfordrer alle foresatte til å abonnere på nyheter. 

Hilsen alle oss på 1. trinn

Skoleveigruppen i FAU ønsker å motivere alle elever på skolen til å bruke refleksvest.

Av den grunn starter Kampen skole reflekskonkurransen på mandag den 17. oktober som er første dag etter høstferien.

Kampanjen varer til vinterferien i 2023. 

1. trinn, 2.-4. trinn og 5.-7. trinn konkurrerer om å ha høyest andel refleksvestbrukere i klassen.

Hver morgen registrerer lærerne hvor mange elever som har på seg refleksvest.

Etter vinterferien kårer vi tre vinnere som vinner kr. 1000,- hver til klassekassen.

Elever som ikke har refleksvest, kan få utdelt en refleksvest på skoleadministrasjonen.

Sørg for at ditt barn er synlig i trafikken.

Refleks redder liv!I uke 42 starter FAU opp trafikkvaktordningen.

Foresatte på 1.trinn har ansvar for ukene 49, 50 og 51.
Til høyre finner dere mappen "Trafikkvaktordningen". Her ligger informasjon om ordningen, vaktområder og vaktlister.

Takk for at dere bidrar til at skoleveien blir tryggere for våre barn.Her er 1. trinns timeplan.

I år skal disse voksne arbeide på 1. trinn: 

Svein Terje Måland, (kontaktlærer 1A)
Marianne Svinsås (kontaktlærer 1B)
Milka Rezene (kontaktlærer 1 C) 
Merete Sandvin Tobiassen (time og ressurslærer)
Lisa Bolger (time og ressurslærer)
Elsebeth Glendrange (time og ressurslærer) 
Silje Karoline Olsen Baustad (time og ressurslærer) 
Susanne Aske (barne og ungdomsarbeider) 
Rama Lakshmi (barne og ungdomsarbeider) 
Auguste Jankute (2. års lærling)
Maren Mikkelsen (1. års lærling) 

Vi holder til i første etasje i  rommene 110 (A), 116 (B) og 118 (C) . Informasjon fra skolen og trinnet legges ut på skolens hjemmeside. Vi ber alle foresatte abonnere på nyheter fra skolen. Kort tid etter skolestart vil det bli avholdt foreldremøter og oppstartsamtaler med dere foresatte. Der vil dere få all informasjon dere vil trenge som foresatte til en fersk 1. klassing. Vi ønsker å informere dere allerede nå om at fravær må meldes til kontaktlærer pr epost innen kl 0800. Kontaktlærernes epost-adresser finner dere på trinnets hjemmeside.

Dersom ditt barn skal ha melk, bestilles dette på  Skolelyst.no. Vi ber også om at dere sammen med barnet leser gjennom skolens Respektstandard og Regler og rutiner.

 

 

 


Vi gleder oss til dette skoleåret og ser fram til et godt samarbeid med både elever og foresatte.


Hilsen personalet på 1. trinn


Torsdag 18.08 starter elevene i 1.klasse. Elever og foresatte møter opp i skolegården kl. 09.00. Her vil dere bli ønsket velkommen av rektor og alle voksne som skal arbeide på trinnet.
Det eneste elevene trenger å ta med seg i skolesekken er mat og drikke. For dere som allerede har bestilt skolemelk, er det ikke nødvendig å ta med drikke.
Hver torsdag slutter elevene kl. 12.00. De aller fleste fortsetter dagen videre i SFO. Av erfaring fra tidligere år, er det elever som ikke går videre til SFO første skoledag. Vennligst gi beskjed til SFO dersom dette gjelder ditt barn.

Det blir informasjonsmøte for foresatte i gymsalen, kl. 10.00 -11.00. Tema på møtet er knyttet til oppstart skole og SFO, trygg skolevei, nytt fra helsesykepleier, FAU og samarbeidsutvalget.Elevpermisjon inntil 1 dag: Foreldre sender søknad via mail til barnets kontaktlærer.

Elevpermisjon, 2-10 dager: Foreldre sender søknad via et elektronisk skjema minst en måned før permisjonen skal starte. Foreldre kommer direkte inn i skjemaet når det logges inn med bankId/Minid.

Søknaden skal komme fra foreldre eller den som har daglig omsorg for barnet. Foreldre som har foreldreansvar, men som barnet ikke bor fast hos, skal også ha medbestemmelse.


I følge skolens "Regler og rutiner" er det foresatte som vurderer når eleven er klar til å sykle i trafikken og som sørger for at elevens sykkel er i forsvarlig stand.

Skolen anbefaler at elevene ikke begynner å sykle og bruker rullebrett før 5.trinn og bruker sparkesykkel før 3.trinn.

Alle må bruke hjelm.

Sykkel, sparkesykkel og rullebrett parkeres i sykkelstativet på eget ansvar.