Meny
Velg seksjon 5.trinn A og B
Snart førsteklassing
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
7.trinn
Kampensgt. 33 4024 Stavanger
Telefon: 51507575 og 51507478 Send oss e-post
Redaktør: Anne Kirsti Drivdal Grytten
Google Disk 5.trinn
Ukeplan 5.trinn
Info
Bilder
Innlogging
NYWEB
Matematikklenker
Matematikk.org
IKT for elever
Nettvett
Code.org

Hei og velkommen til 4. trinn!

Her legger vi ut informasjon i form av tekst og bilder når det skjer noe interessant, kjekt og/eller spennende på trinnet.

I fanene til høyre finner dere også nyttig informasjon. Vi har lagt ved lenker som vi håper både elever og foresatte vil benytte. Til høyre finner dere våre e-postadresser.    

Vi oppfordrer alle foresatte til å abonnere på nyheter.

Hilsen alle oss på 4. trinn

Kampen har vært med i den landsdekkende "gå til skolen" konkurransen Beintøft. Vi klarte ikke førstepremien i år, men lå hakket bak Gausel skole som vant førsteprisen. Vi fikk imidlertid flere klassevinnere:

- Kommunens premier går til 2C, 5D og 6B (1 000,- hver).
- FAU sine premier går til 1A, 2C og 6A (1 000,- hver).

I løpet 3 uker gikk elevene på Kampen 11 251 km i kampanjeperioden og sparte miljøet for 1,5 tonn CO2!

 


Kampen skole har blitt en lekseredusert skole. Elevene har leselekse til hver dag. I tillegg har elevene en lekse i engelsk den ene uken, en matematikklekse i den andre uken og en lekse som elevene har vært med å bestemme i den tredje uken.

Skolen tilbyr leksehjelp for elever på 3. og 4.trinn hver onsdag, fra kl. 13.15 som trenger hjelp til engelskleksen, matematikkleksen og/eller den valgfrie leksen. Leseleksen må elevene gjøre hjemme.

Ta kontakt med rektor, Anne K. Drivdal Grytten, tlf. 950 50 189 eller mail anne.kirsti.drivdal.grytten@stavanger.kommune.no, dersom dette er av interesse.

 

 


Elevpermisjon inntil 1 dag: Foreldre sender søknad via mail til barnets kontaktlærer.

Elevpermisjon, 2-10 dager: Foreldre sender søknad via et elektronisk skjema minst en måned før permisjonen skal starte. Foreldre kommer direkte inn i skjemaet når det logges inn med bankId/Minid.

Søknaden skal komme fra foreldre eller den som har daglig omsorg for barnet. Foreldre som har foreldreansvar, men som barnet ikke bor fast hos, skal også ha medbestemmelse.


I følge skolens "Regler og rutiner" er det foresatte som vurderer når eleven er klar til å sykle i trafikken og som sørger for at elevens sykkel er i forsvarlig stand.

Skolen anbefaler at elevene ikke begynner å sykle og bruker rullebrett før 5.trinn og bruker sparkesykkel før 3.trinn.

Alle må bruke hjelm.

Sykkel, sparkesykkel og rullebrett parkeres i sykkelstativet på eget ansvar.