Meny
Velg seksjon Samarbeidsutvalget
Snart førsteklassing
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
7.trinn
Kampensgt. 33 4024 Stavanger
Telefon: 51507575 og 51507478 Send oss e-post
Redaktør: Anne Kirsti Drivdal Grytten
Innlogging
NYWEB

Fra 01.01.2020 ble driftsstyrene ved skolene i Stavanger endret til samarbeidsutvalg.

Samarbeidsutvalget på Kampen skole består av:

Leder: Jon Heskestad

Nestleder: Lise Pedersen (FAU leder)

Pedagogisk personale: Joar Bersagel og Merete Sandvin

Andre ansatte: Christin Clausen

Elever: Anea Johnsen- Miljeteig og Brage Bårdsen Midthus

Politisk representant: Frida Førland

Sekretær: Anne Kirsti Drivdal Grytten

 

Møter våren 2022: 26.01, 30.03 og 01.06, kl. 15.30 på møterom 2

 


Samarbeidsutvalget ved Kampen skole har vedtatt et årshjul som beskriver hvilke saker som tas opp på de ulike møtene gjennom året.

Årshjulet finner du i dokumentene til høyre.