Meny
Velg klasse/område Miljøtjenesten - infoside
Besøksadresse St. Svithunsgt. 40 A 4009 Stavanger Telefon: 51 91 40 70 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Finn Lea

Kannik skole inviterer til foreldremøte med tema:
Ungdomsmiljø og rus/kriminalitet i Stavanger
Torsdag 2. juni kl. 18.00-19.30 i gymsalen

Dette møtet er aktuelt for ALLE foreldre på Kannik skole. De fleste kjenner noen, vet om noen, eller har selv utfordringer i ungdomstiden. Å være orientert om tilbudene og noen av utfordringene som er i nærområdet og byen er noe vi alle har nytte av
Vi ser at unge utfordrer voksne og samfunnet mer enn tidligere på mange plan og i mange settinger. Foresatte kan her på møtet få et innblikk i det som skjer på fritiden, hvilke utfordringer som finnes i Stavanger og hvilke positive tilbud ungdommen kan oppsøke.

Program:
Skolen forteller om utfordringer og status på Kannik skole og andre skoler i Stavanger
MO-ung forteller om sitt tilbud og hvordan de oppfatter ungdomsmiljøet i byen akkurat nå.
Uteseksjonen og Politiet er invitert til å delta.
Spørsmål fra salen.

Trykk på "Les mer" for mer info.


De siste ukene før ferien leverer elevene inn lærebøkene. Hvis bøkene er mistet eller ødelagt må bøkene erstattes. Vi sender ut faktura i juli og august. Får du faktura, men finner boken må den leveres, så slettes faktura.

Vi fornyer lærebøker i tre fag på alle trinn. Engelsk, samfunnsfag og matematikk er bøker vi ikke ønsker tilbake. Disse bøkene ønsker vi at elevene beholder. 


Kannik skole har i lang tid jobbet med en sak om lekser. I saken har vi fått inn uttalelser fra elevrådet, FAU og personalet. Prosessen har vært god og skolen har fått mange konstruktive tilbakemeldinger.

Verken skolen eller FAU ønsket leksefri skole. Elevgruppen var delt på dette.

Et av tiltakene vi tenker kan hjelpe elevene våre er utvidet leksehjelp. Skolen har alltid hatt leksehjelp, men dessverre et for lite oppmøte til at det har vært bærekraftig. Nå starter vi igjen et større tilbud og håper at mange elever bruker tilbudet. Les mer her.

Rektor og FAU har konkludert med en tekst med kriterier om hva hjemmearbeid innebærer, som vi tror alle kan stille seg bak.

Teksten kan dere lese her.


Vi er glade for at følgende styre ble valgt inn for skoleåret 2021/2022.

Elevrådsleder:

Iben Bernhard Danielsen 10g

Herman Arnesen Middelthon 10f - Nestleder
Sofie Østhus Lea 9a - Sekretær
Oda Holmefjord 10e - Styremedlem

Vi gratulerer alle fire.

Under kan du se alle medlemmene i elevrådet.


Fritidskort Eiganes og Våland.

Fritidskortet sikrer barn og unge i Eiganes og Våland en fritidsaktivitet, uavhengig av foreldrenes økonomi, i et samarbeid med skolene i kommunedelen og organisasjonene.

Se mer informasjon i artikkelen.


Det er nå mulig å bestille skolemat og melk for våre elever.

Gå inn på skolelyst.no for å bestille.

Her er det et større utvalg av lunsj-varer for elevene, ikke bare melk/drikke. (Melk, smoothie, grøt, fiskekaker, frukt, yoghurt m.m.)


Skoleruten for skoleåret 2021/2022 er nå bestemt i samarbeid med Samarbeidsutvalget (foreldre/ansatte/elever/politiker).

Skoleruten ligger til høyre på denne siden under SKOLERUTER.


Stavanger kommune har laget en veileder for skoler og foresatte når elever har et for høyt skolefravær.

Veilederen finner du ved å trykke her.