Meny
Velg klasse/område Klasse 8 g
Besøksadresse St. Svithunsgt. 40 A 4009 Stavanger Telefon: 51 91 40 70 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Finn Lea
Vi fortsetter "foreldreskolen" med en liten film om ungdom og selvfølelse.

Tusen takk til ballkomiteen for et fantastisk kjekt og vel gjennomført ball.

Lokalet, maten, underholdningen og stemningen gjorde kvelden suveren.

Dette er takket være alle de hundrevis av foreldrene som ballkomiteen i FAU har organisert og satt i sving.

Godt jobba alle sammen!


FAU og rektor på Kannik skole har blitt enige om å oppfordre foreldre som liker å gå tur i nærmiljøet om å oppsøke steder våre elever oppholder seg. Dette gjør vi for at nærvær av voksne skal øke og dermed følelse av trygghet bli bedre for våre elever. Heldigvis har det vært få uønskede hendelser i 2023 og vi håper det fortsetter. Det er svært få barn og ungdom i Stavanger som driver med uakseptabel atferd, men det er noen som er utrygge på grunn av tidligere hendelser som er meldt om tidligere på vår hjemmeside og i aviser.
FAU og rektor på Kannik skole mener økt nærvær av voksne vil være forebyggende og vil gi vår kjekke ungdom en større trygghetsfølelse som gjør at de kan være ute i vårt nærområde i frisk luft.

Steder som kan være aktuelle å gå gjennom på turen deres er:
Skolegårdene til Kannik skole, Eiganes skole, Lassa skole, Våland skole og Kampen skole. I tillegg er det eget nabolag og smågater, lekeplasser, idrettsplasser og steder som ungdom henger.

Det er ikke ment som en vakttjeneste eller at voksne skal tråle rundt etter ungdom. Vi ønsker synlige voksne og hvis du går gjennom en skolegård e.l. i stedet for å gå rundt og går i flere gater enn du pleier på turen din er det supert.
Vi ønsker at ungdommen vår har et trygt og godt nærmiljø.

Med vennlig hilsen FAU og rektor på Kannik skole


Stavanger kommune har fått et nytt lese og skrivehjelpsverktøy: Intowords cloud. Appwriter som vi har hatt tidligere er ikke lengre tilgjengelig.

Programmet er meget enkelt i bruk og er aktuell for elever som har skrive og lese vansker, men er også et fint alternativ for alle som ønsker hjelp til skriving og lesing.

Programmet har lesehjelp, skrivehjelp og tekst til tale. Det kan brukes til hjelp i flere språk (norsk, nynorsk, spansk, fransk, tysk m.fl.).

Intowords cloud finnes på alle elevers chromebook.

Se film over for hvordan ta det i bruk.


Her kan du se hva innsamlingen vi hadde i høst har gjort for barna i Peru sin skolegang.

Godt jobba alle sammen!


Stavanger kommune skal i samarbeid med Trygg Trafikk og Rogaland fylkeskommune etablere hjertesone rundt flere barne- og ungdomsskoler i Stavanger kommune.

En hjertesone er en sone rundt skolen hvor foreldre og foresatte oppfordres til å ikke kjøre inn i. Etablering av hjertesone er et forsøk på å motivere barn og unge til å sykle og gå til skolen. Det er også et trafikksikkerhetstiltak da man minker biltrafikk nær skolen og skaper gode rammer for å ferdes bilfritt til skolen.  
For at dette skal bli vellykket er vi avhengige av at foreldre og ansatte respekterer hjertesonen, dersom dere må kjøre. Det er dere som skaper de gode holdningene på deres skole.  
For mer informasjon om hjertesone, se link: https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/ 


Kannik skole har revidert "Ordens og trivselsreglene for Kannik skole".

I prosessen har elever, ansatte og foreldre (fau) vært involvert. Vi har skrevet inn en tekst om samarbeid med barn og barnets beste. I tillegg ligger det en forklaring på praksis rundt anmerkninger og reaksjoner på uønsket atferd.

De reviderte reglene finner du blant annet  her.


9. trinn er først ut i rektors bordtennisturnering. Det nærmer seg kvartfinaler og det spilles god tabletennis.

Kvartfinaler og finale spilles 28.11 og 30.11. (Flyttes hvis været ikke tillater det).

Etterpå er det 10. trinn sin tur.

 


Kannik har nå fått et nytt betalingssystem i kantinen; DiggiPay.
Det betyr at klippekort går ut, men de som enda har klipp igjen kan bruke kortet opp fram til nyttår.
Elevene får et Diggipaykort i stedet for klippekort. Kortet koster 20 kr og kan kjøpes i kantinen.  Bestilling av mat gjøres på samme måte som med klippekort.


Her finner du en fin og kort (5 min) film for foreldre om det å sette grenser for ungdommen sin.
#foreldrehjelp

Lykke til!


I serien for foreldre legger vi ut en god og kort (5 min) film om hvordan voksne kan takle ungdommens stress og press i hverdagen.
#foreldrehjelp

Lykke til!