Meny
Velg klasse/område Klasse 8 g
Besøksadresse St. Svithunsgt. 40 A 4009 Stavanger Telefon: 51 91 40 70 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Finn Lea

Kannik skole inviterer til foreldremøte med tema:
Ungdomsmiljø og rus/kriminalitet i Stavanger
Torsdag 2. juni kl. 18.00-19.30 i gymsalen

Dette møtet er aktuelt for ALLE foreldre på Kannik skole. De fleste kjenner noen, vet om noen, eller har selv utfordringer i ungdomstiden. Å være orientert om tilbudene og noen av utfordringene som er i nærområdet og byen er noe vi alle har nytte av
Vi ser at unge utfordrer voksne og samfunnet mer enn tidligere på mange plan og i mange settinger. Foresatte kan her på møtet få et innblikk i det som skjer på fritiden, hvilke utfordringer som finnes i Stavanger og hvilke positive tilbud ungdommen kan oppsøke.

Program:
Skolen forteller om utfordringer og status på Kannik skole og andre skoler i Stavanger
MO-ung forteller om sitt tilbud og hvordan de oppfatter ungdomsmiljøet i byen akkurat nå.
Uteseksjonen og Politiet er invitert til å delta.
Spørsmål fra salen.

Trykk på "Les mer" for mer info.


De siste ukene før ferien leverer elevene inn lærebøkene. Hvis bøkene er mistet eller ødelagt må bøkene erstattes. Vi sender ut faktura i juli og august. Får du faktura, men finner boken må den leveres, så slettes faktura.

Vi fornyer lærebøker i tre fag på alle trinn. Engelsk, samfunnsfag og matematikk er bøker vi ikke ønsker tilbake. Disse bøkene ønsker vi at elevene beholder. 


Vil du lese skeiv litteratur.?

Onsdager 11. mai, 8. juni og 14. september kl. 18.00 arrangerer Sølvberget bokklubb for deg mellom 15 og 18.

Trykk på "Les mer" for mer info.


Kannik skole har i lang tid jobbet med en sak om lekser. I saken har vi fått inn uttalelser fra elevrådet, FAU og personalet. Prosessen har vært god og skolen har fått mange konstruktive tilbakemeldinger.

Verken skolen eller FAU ønsket leksefri skole. Elevgruppen var delt på dette.

Et av tiltakene vi tenker kan hjelpe elevene våre er utvidet leksehjelp. Skolen har alltid hatt leksehjelp, men dessverre et for lite oppmøte til at det har vært bærekraftig. Nå starter vi igjen et større tilbud og håper at mange elever bruker tilbudet. Les mer her.

Rektor og FAU har konkludert med en tekst med kriterier om hva hjemmearbeid innebærer, som vi tror alle kan stille seg bak.

Teksten kan dere lese her.


Driftsstyret på Kannik skole vedtok 30.01.17 retningslinjer vedr klasseturer i regi av foreldre.

Trykk på "Les mer" for å lese vedtaket.


Klippekort kjøpes i Vipps

Etter lang tid i dvale er kantinen i gang igjen for hele skolen. Elevene finner bestillingsskjema de kan bruke i sitt klasse-classroom.

Det er nå tilgjengelig å betale for klippekort i kantinen med Vipps. 15 klipp, som gir 15 produkter, koster 300 kroner. Det er viktig at Vippsen merkes med elevens navn og klasse.


Det er mange som har sendt inn samtykkeskjemaet for elever på 8. trinn, men fremdeles er det en del som mangler.

Vi ber alle som ikke har levert dette digitale skjemaet gå inn og gjøre dette for sitt barn. Har du allerede gjort det, trenger du ikke å gjøre noe mer med det.

Trykk deg inn i artikkelen for å komme til lenken

 


Vi er glade for at følgende styre ble valgt inn for skoleåret 2021/2022.

Elevrådsleder:

Iben Bernhard Danielsen 10g

Herman Arnesen Middelthon 10f - Nestleder
Sofie Østhus Lea 9a - Sekretær
Oda Holmefjord 10e - Styremedlem

Vi gratulerer alle fire.

Under kan du se alle medlemmene i elevrådet.


Fritidskort Eiganes og Våland.

Fritidskortet sikrer barn og unge i Eiganes og Våland en fritidsaktivitet, uavhengig av foreldrenes økonomi, i et samarbeid med skolene i kommunedelen og organisasjonene.

Se mer informasjon i artikkelen.


Vi ber alle foresatte på 8. trinn svare digitalt på spørsmål om tillatelser til ulike aktiviteter og gjøremål i løpet av skoletiden på Kannik.

Svar på dette så fort som mulig innen 01.09.21.

Trykk her for å logge deg på (Min ID) for å svare.

Trykk på "Les mer" for å se spørsmålene vi ønsker svar på. 


Det er nå mulig å bestille skolemat og melk for våre elever.

Gå inn på skolelyst.no for å bestille.

Her er det et større utvalg av lunsj-varer for elevene, ikke bare melk/drikke. (Melk, smoothie, grøt, fiskekaker, frukt, yoghurt m.m.)