Meny
Velg klasse/område Klasse 9 h
Besøksadresse St. Svithunsgt. 40 A 4009 Stavanger Telefon: 51 51 72 50 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Finn Lea (rektor)
Her er listen over klasser som er tildelt kakesalg høsten 2019.

I fjor arrangerte vi vår første foreldreskole i IKT, med fokus på chromebook, G Suite og Google Classroom.

Tilbakemeldingene var gode; foreldrene som kom sa at de fikk bedre oversikt over hva Chromebook, G Suite og Google Classroom er, og hvordan vi jobber der. Derfor blir det ny foreldreskole i år. 

Tidspunkt: 1. oktober klokken 18.00

Sted: Gymsalen på Kannik skole

Dette ser vi på:

- Hva er Chromebook og hvordan brukes den i klasserommet?

- Hva er Google disk og Google Classroom?

- Google Classroom app'en

- Hjelpemidler; intowords, skjermleser osv

Trykk deg inn i denne artikkelen for å melde deg på kurset.

 


Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra på skolen. Hvis en voksen på skolen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig si ifra til rektor undersøke det som har skjedd.


Driftsstyret på Kannik skole vedtok 30.01.17 retningslinjer vedr klasseturer i regi av foreldre.

Trykk på "Les mer" for å lese vedtaket.


Eiganes og Våland bydelsutvalg har en ordning med fritidskort, i et samarbeid med skolene i  bydelen og organisasjonene.

Barn og unge skal sikres en fritidsaktivitet, uavhengig av foreldrenes økonomi. Vi har tilgjengelig slike fritidskort her på Kannik skole til elever som har behov for det.

Foreldre som ønsker mer informasjon kan ta kontakt med Cecilie Nesvik, miljøterapeut og administrator av Fritidskort på Kannik skole.

Telefon: 41 23 19 60

Mail: cecilie.nesvik@stavangerskolen.no


September er måneden for å gjennomføre de nasjonale prøvene. Som tidligere år er det ferdighetene i lesing, regning og engelsk som skal testes.

Det er nå mulig å bestille skolemelk på skolelyst.no

Husk å velge riktig klasse.

 


Systemet "Webuntis" gir foresatte og elever mulighet til å følge med på fravær og anmerkninger.

Her finner du også karakterer (både standpunkt og eksamen når dette er kjent).

Trykk her for å lese instruksjon på hvordan du går frem for å komme inn i systemet.

Trykk her for å se opplæringsfilm for hvordan komme inn i systemet

Trykk her for pålogging