Meny
Velg klasse/område Klasse 10 g
Besøksadresse St. Svithunsgt. 40 A 4009 Stavanger Telefon: 51 91 40 70 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Finn Lea

Eleven har rett til å klage på alle standpunktkarakterer dersom eleven mener at gjeldende regler for fastsetting av standpunktkarakterer ikke er fulgt. 

Eleven kan klage selv, og foreldrene kan klage på vegne av eleven fram til han eller hun fyller 18 år. 
Før en klage bør eleven eller foreldrene kreve begrunnelse for standpunktkarakteren.

Elevene på Kannik skole får sine standpunktkarakterer offentligjort fredag 26. mai. Klagefristen er 5. juni.

Ved klage på standpunktkarakterer skal klage sendes skriftlig til rektor.

Det er anledning til å klage på gjeldende regler for fastsetting av standpunktkarakteren.

Her finner dere informasjon om klage hos Statsforvalteren.


En elev som er misfornøyd med karakteren på sentralt gitt eksamen (skriftlig), kan klage i tråd med disse kriteriene:
Eleven må klage innen ti dager etter at karakteren er gjort tilgjengelig
Eleven bør rådføre seg med en lærer før hen klager
Eleven må levere klagen skriftlig
Eleven trenger ikke å begrunne klagen
Eleven må skrive under på klagen
Eleven skal levere klagen til skolen

Resultatet av klagen kan være at eleven beholder karakteren, eller at eleven får en bedre eller dårligere karakter. Skolen informerer eleven om resultatet av klagen.

Les mer her.

På lokalt gitt eksamen (muntlig) er det ikke klage rett på karakteren. Det er kun klagerett på formelle feil som har hatt noe å si for eksamensresultatet. 

Les mer her.


Foresatte til elever på 10. trinn som ønsker utvidet tid eller tilrettelegging på eksamen må søke rektor i god tid før eksamen (senest 12.05.23).

Viser til presentasjon fra foreldremøte 25.01.23 (trykk her) og "Forskrift til Opplæringslova" (trykk her).

Rektor behandler søknader fortløpende. Legg ved legeerklæring eller annen dokumentasjon som bekrefter årsak til søknad.


Onsdag 21. juni inviterer vi til vitnemålsutdeling for 10. trinns elever og foresatte.

Gymsalen rommer ikke hele trinnet samtidig derfor vil vi ha en av to alternativer.

Hvis fint vær blir utdeling holdt utendørs i skolegården kl. 18.00.

Hvis dårlig vær blir det innendørs i gymsalen med to seremonier (vi deler trinnet i to). Kl. 18.00 (klassene 10e, 10f, og 10g) og kl. 19.30 (Klassene 10a, 10b, 10c og 10d).

Vi avgjør alternativ i starten av uken (uke 25).

Mer info og program kommer når det nærmer seg.


Vi fortsetter "foreldreskolen" med en liten film om ungdom og selvfølelse.

Takk for godt foreldremøte på 10. trinn 25. januar.

Her finner du presentasjonen fra møtet.

Ta gjerne kontakt med rådgiver Anita Fjellheim (anita.fjellheim@stavangerskolen.no) eller rektor Finn Lea (finn.lea@stavanger.kommune.no) for spørsmål.


Tusen takk til ballkomiteen for et fantastisk kjekt og vel gjennomført ball.

Lokalet, maten, underholdningen og stemningen gjorde kvelden suveren.

Dette er takket være alle de hundrevis av foreldrene som ballkomiteen i FAU har organisert og satt i sving.

Godt jobba alle sammen!


Eksamen (Sentralt gitt eksamen "skriftlig" - SGE)

Alle elever kommer opp i et skriftlig fag*
Alle fagene trekkes 12.05.23 (elever får vite hvilket fag de kommer opp i)
Matematikk 22.05.23
Engelsk 23.05.23
Norsk** 24.05.23 og 25.05.23

Det er forberedelsesdag dagen før alle eksamener.

*Elever med IOP/vedtak om spesialundervisning og ikke har vurdering med karakter kommer ikke opp i eksamen i gjeldende fag.
** Elever med rett til fritak fra vurdering med karakter i sidemål har eksamen en dag (24.05.23).

Eksamen (Lokalt gitt eksamen "muntlig" -LGE)

Alle elever kommer opp i et muntlig fag* 7. eller 14. juni 2023.
■Norsk
■Matematikk (muntlig praktisk)
■Engelsk
■Naturfag (muntlig praktisk)
■Samfunnsfag
■Krle
■Fremmedspråk/fordypning (no/eng)
Gjennomføringen av lokalt gitt muntlig eksamen kan vare inntil 30 (45 minutter i muntlig praktisk eksamen) for hver elev.
* Elever med iop/vedtak om spesialundervisning og ikke har vurdering med karakter kommer ikke opp i eksamen i gjeldende fag.

Det innvilges ikke elevpermisjoner i eksamensperioden for elever på 10. trinn.


FAU og rektor på Kannik skole har blitt enige om å oppfordre foreldre som liker å gå tur i nærmiljøet om å oppsøke steder våre elever oppholder seg. Dette gjør vi for at nærvær av voksne skal øke og dermed følelse av trygghet bli bedre for våre elever. Heldigvis har det vært få uønskede hendelser i 2023 og vi håper det fortsetter. Det er svært få barn og ungdom i Stavanger som driver med uakseptabel atferd, men det er noen som er utrygge på grunn av tidligere hendelser som er meldt om tidligere på vår hjemmeside og i aviser.
FAU og rektor på Kannik skole mener økt nærvær av voksne vil være forebyggende og vil gi vår kjekke ungdom en større trygghetsfølelse som gjør at de kan være ute i vårt nærområde i frisk luft.

Steder som kan være aktuelle å gå gjennom på turen deres er:
Skolegårdene til Kannik skole, Eiganes skole, Lassa skole, Våland skole og Kampen skole. I tillegg er det eget nabolag og smågater, lekeplasser, idrettsplasser og steder som ungdom henger.

Det er ikke ment som en vakttjeneste eller at voksne skal tråle rundt etter ungdom. Vi ønsker synlige voksne og hvis du går gjennom en skolegård e.l. i stedet for å gå rundt og går i flere gater enn du pleier på turen din er det supert.
Vi ønsker at ungdommen vår har et trygt og godt nærmiljø.

Med vennlig hilsen FAU og rektor på Kannik skole


Stavanger kommune har fått et nytt lese og skrivehjelpsverktøy: Intowords cloud. Appwriter som vi har hatt tidligere er ikke lengre tilgjengelig.

Programmet er meget enkelt i bruk og er aktuell for elever som har skrive og lese vansker, men er også et fint alternativ for alle som ønsker hjelp til skriving og lesing.

Programmet har lesehjelp, skrivehjelp og tekst til tale. Det kan brukes til hjelp i flere språk (norsk, nynorsk, spansk, fransk, tysk m.fl.).

Intowords cloud finnes på alle elevers chromebook.

Se film over for hvordan ta det i bruk.


Her kan du se hva innsamlingen vi hadde i høst har gjort for barna i Peru sin skolegang.

Godt jobba alle sammen!