Meny
Velg klasse/område Klasse 8 c
Besøksadresse St. Svithunsgt. 40 A 4009 Stavanger Telefon: 51 91 40 70 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Finn Lea
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Skolehelsetjenesten i Stavanger har på 8. trinn undervisning i klasse med hovedtema trivsel, fysisk og psykisk helse, og vold. Elevene tilbys også en helsesamtale og måling av høyde og vekt.  

Helsesykepleier har i dag vært hos både 8A og 8C og hatt undervisning. De neste dagene/ukene vil helsesykepleier invitere en og en elev til sitt kontor på skolen, for helsesamtale og måling av høyde og vekt. Måling av høyde og vekt er et frivillig tilbud. Foreldre og/eller elev kan takke nei til tilbudet. Som forelder må du selv høre med ungdommen din for å vite om den har blitt målt.  
Gjennomføringen av helsesamtalene avtales med lærer for å tilpasses  skolehverdagen. Helsesykepleier ønsker å høre hvordan ungdommen har det og trives, og vil også ta opp temaene fra undervisningen. Helsesamtalen og målingene gjennomføres i tråd med nasjonale retningslinjer.  

Litt mer informasjon knyttet til måling av høyde og vekt: Vekt- og høydeutvikling sier noe om barn og unges utvikling og trivsel. Etter målingen blir tallene satt inn i ungdommens vekstkurve for å sammenligne med tidligere målinger. Målingen sier ikke noe om kroppsbygning, muskelmasse eller fettprosent. Dersom helsesykepleier har spørsmål eller en tilbakemelding knyttet til vekst-utviklingen, blir dere kontaktet i ukene etter målingen.  
Ta gjerne kontakt med helsesykepleier dersom dere har spørsmål. 


Driftsstyret på Kannik skole vedtok 30.01.17 retningslinjer vedr klasseturer i regi av foreldre.

Trykk på "Les mer" for å lese vedtaket.


Klippekort kjøpes i Vipps

Etter lang tid i dvale er kantinen i gang igjen for hele skolen. Elevene finner bestillingsskjema de kan bruke i sitt klasse-classroom.

Det er nå tilgjengelig å betale for klippekort i kantinen med Vipps. 15 klipp, som gir 15 produkter, koster 300 kroner. Det er viktig at Vippsen merkes med elevens navn og klasse.


Det er nå mulig å bestille skolemat og melk for våre elever.

Gå inn på skolelyst.no for å bestille.

Her er det et større utvalg av lunsj-varer for elevene, ikke bare melk/drikke. (Melk, smoothie, grøt, fiskekaker, frukt, yoghurt m.m.)


Vi ønsker at alle våre elever på Kannik skole skal føle seg trygge i denne situasjonen vi nå er opp i.

Det er flere trygge voksne som elevene våre kan henvende seg til hvis de er usikre, har spørsmål eller vil ha noen å snakke med. Alle elevene er i kontakt med sine lærere gjennom Classroom og her er lærerne tilgjengelige på mail/meldinger.

Videre er følgende tilgjengelige på mail/tlf/meldinger:

Rektor Finn Lea – 99 26 80 74 finn.lea@stavanger.kommune.no

Helsesykepleier Elin M S Jårvik – 51508304 elin.marie.skaland.jarvik@stavanger.kommune.no

Trykk på «Les mer» for flere nummer og kontaktmuligheter.

Translate page? Use menu on the right and select your language.


Se referat fra FAU møtet 21.09.20

Driftsstyret på Kannik skole vedtok 30.01.17 retningslinjer vedr klasseturer i regi av foreldre.

Trykk på "Les mer" for å lese vedtaket.


Systemet "Webuntis" gir foresatte og elever mulighet til å følge med på fravær og anmerkninger.

Her finner du også karakterer (både standpunkt og eksamen når dette er kjent).

Trykk her for å lese instruksjon på hvordan du går frem for å komme inn i systemet.

Trykk her for å se opplæringsfilm for hvordan komme inn i systemet

Trykk her for pålogging

Stavanger kommune har laget en veileder for skoler og foresatte når elever har et for høyt skolefravær.

Veilederen finner du ved å trykke her.