Meny
Velg klasse/område Klasse 8 e
Besøksadresse St. Svithunsgt. 40 A 4009 Stavanger Telefon: 51 51 72 50 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Finn Lea (rektor)
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Helsesøster har i dag vært hos klasse 8E og hatt undervisning om temaer knyttet til helse og trivsel. Hvis dere vil se hva vi snakket om ligger undervisningsopplegget som vedlegg til denne artikkelen.

I løpet av de neste ukene får elevene tilbud om helsesamtale og samtidig måling av høyde og vekt på helsesøster sitt kontor.

Vekt og høydeutvikling er en viktig indikator på barn og unges utvikling og trivsel. For å sikre god oppfølging av den enkelte og for å følge med utviklingen i barne- og ungdomspopulasjonene har Helsedirektoratet anbefalt rutinemessige målinger av barnets høyde og vekt på gitte alderstrinn. For skolehelsetjenesten innebærer dette et tilbud om målinger på 3. og 8. trinn. Etter målingen blir tallene satt inn i elevens vekstkurve for å sammenligne med tidligere målinger. Målingen sier ikke noe om kroppsbygning, muskelmasse eller fettprosent. Dersom helsesøster har spørsmål knyttet til vekst-utviklingen, får dere en telefon i ukene etter målingen. Det er viktig å snakke med dere for å få et helhetsbilde. Noen har allerede ekstra oppfølging i forhold til veksten, mens for andre kan det være lenge siden siste måling.

Dere kan kontakte helsesøster i forkant eller i etterkant av målingene dersom dere er bekymret for barnets/ungdommens vekst-utvikling.

Måling av høyde og vekt er et frivillig tilbud. Eleven må ha med seg en beskjed dersom en ønsker å reservere seg fra målingene. Ring gjerne dersom dere har spørsmål.

 


Takk til alle for oppmøte på en vellykket og annerledes Lucia-feiring. Lydhøre politikere fra alle partier hørte på foresatte, elevrådsleder og rektor.

Vi gleder oss til ny skolegård om en stykke tid.

Trykk på "Les mer" for flere bilder og se på vår Facebookside.


Onsdag 30. januar avholder FAU på Kannik skole foreldremøte i samarbeid med Politi og Uteseksjonen et informasjonsmøte om tema rus og vold blant ungdom.

Vi anbefaler alle foreldre å sette av tidspunktet og delta på dette viktige møte.

Trykk på "Les mer" for mer info.


Skoleballet arrangeres torsdag 17. Januar 2019, og vi trenger også i år mange foreldre til å hjelpe til.

Arrangementet er i år rekordstort med over 550 påmeldte elever og lærere.  Vi trenger foreldre som kan stille opp som vakter (inne, ute og i garderobe) på selve arrangementet og kakebakere. Klassens FAU-representant har fått tilsendt informasjon om dette, og foreldre kan sette seg opp på klassens liste hos FAU-representanten. Den enkelte klasse må på 8. og 9. trinnet stille med 3 vakter og 3 kakebakere, mens 10. trinnet må stille med 4 vakter og 3 kakebakere.  

Fristen for klassene til å få på plass vakter og kakebakere er mandag 17. desember 2018.  

Mvh Ballkomiteen 2019Også i år er juletreet på plass ved lesekroken. Jeg håper elevene vil pynte det med hjerter med bokønsker, slik at jeg får gode innspill til handlelisten min utpå nyåret.

 


Skolen har fått følgende informasjon fra vegvesenet

Den midlertidige bruen over Madlaveien ved Kunsthallen skal stenges og fjernes den 9 november.

I forkant av at bru skal tas vekk, skal undergang under Madlaveien delvis åpnes.

Undergang skal åpnes mellom Hannasdalsgate og Solagate, det blir fremdeles stengt av mot Tjodolvsgate i noe uker til.

Undergang er planlagt åpen i løpet av 8 november. Det er fremdeles igjen litt arbeid med trapper og belysning, standard er likevel i en slik kvalitet at det er trygg å bruke.


Skoleruten for neste skoleår ble vedtatt i driftsstyret 22.10.18.

Skoleruten finner du her.


Gratulerer til alle elever med fantastisk innsamlet resultat under årets Hei Verden aksjon.

Vi klarte hele kr. 258 148,-

Dere gjorde en kjempejobb for en god sak! Hei Verden - Laos

Spesiell takk går også til Anne Margrethe Våge som stod for organisering og gjennomføringen her på skolen.


Skolen har i det siste fått flere bekymringer fra elever og foreldre om meldinger på en app som kalles Tellonym.

Den minner om tidligere omtalt app; Sarahah. Se artikkel her.

Her kan man sende anonyme trusler, svært stygt språk m.m.

Vi ber om at alle foreldre går inn sammen med eleven og sjekker innhold og etterpå sletter app-en.

Politiet er på saken da noen av meldingen er av svært alvorlig karakter. Dette gjelder trusler og krenkelser som det er nulltoleranse for.


Fritidskortet sikrer barn og unge i Eiganes og Våland en fritidsaktivitet, uavhengig av foreldrenes økonomi, i et samarbeid med skolene i bydelen og organisasjonene. klikk videre for å lese mer.

Foresatte har nå mulighet til å sjekke fravær og anmerkninger gjennom en applikasjon som heter WebUntis.