Meny
Velg klasse/område Klasse 9 f
Besøksadresse St. Svithunsgt. 40 A 4009 Stavanger Telefon: 51 91 40 70 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Finn Lea
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Kannik skole inviterer til foreldremøte med tema:
Ungdomsmiljø og rus/kriminalitet i Stavanger
Torsdag 2. juni kl. 18.00-19.30 i gymsalen

Dette møtet er aktuelt for ALLE foreldre på Kannik skole. De fleste kjenner noen, vet om noen, eller har selv utfordringer i ungdomstiden. Å være orientert om tilbudene og noen av utfordringene som er i nærområdet og byen er noe vi alle har nytte av
Vi ser at unge utfordrer voksne og samfunnet mer enn tidligere på mange plan og i mange settinger. Foresatte kan her på møtet få et innblikk i det som skjer på fritiden, hvilke utfordringer som finnes i Stavanger og hvilke positive tilbud ungdommen kan oppsøke.

Program:
Skolen forteller om utfordringer og status på Kannik skole og andre skoler i Stavanger
MO-ung forteller om sitt tilbud og hvordan de oppfatter ungdomsmiljøet i byen akkurat nå.
Uteseksjonen og Politiet er invitert til å delta.
Spørsmål fra salen.

Trykk på "Les mer" for mer info.


De siste ukene før ferien leverer elevene inn lærebøkene. Hvis bøkene er mistet eller ødelagt må bøkene erstattes. Vi sender ut faktura i juli og august. Får du faktura, men finner boken må den leveres, så slettes faktura.

Vi fornyer lærebøker i tre fag på alle trinn. Engelsk, samfunnsfag og matematikk er bøker vi ikke ønsker tilbake. Disse bøkene ønsker vi at elevene beholder. 


Til elever på 9. trinn.
St.Olav tilbyr forsert løp for elever som går i 10 klasse, neste skoleår. Det vil si at i utvalgte fag kan ungdomsskoleelever følge undervisning på videregående nivå. Forsert løp gir inspirasjon og økt motivasjon til elever som opplever for lite utfordringer i ungdomsskolen. 
Elever og foresatte er velkommen til info om dette tilbudet på informasjonsmøte som  avholdes tirsdag 07. juni kl 18:00 på St Olav.
Trykk deg inn i artikkelen og på "Les mer" for å lese mer om dette tilbudet.

Vil du lese skeiv litteratur.?

Onsdager 11. mai, 8. juni og 14. september kl. 18.00 arrangerer Sølvberget bokklubb for deg mellom 15 og 18.

Trykk på "Les mer" for mer info.


Kannik skole har i lang tid jobbet med en sak om lekser. I saken har vi fått inn uttalelser fra elevrådet, FAU og personalet. Prosessen har vært god og skolen har fått mange konstruktive tilbakemeldinger.

Verken skolen eller FAU ønsket leksefri skole. Elevgruppen var delt på dette.

Et av tiltakene vi tenker kan hjelpe elevene våre er utvidet leksehjelp. Skolen har alltid hatt leksehjelp, men dessverre et for lite oppmøte til at det har vært bærekraftig. Nå starter vi igjen et større tilbud og håper at mange elever bruker tilbudet. Les mer her.

Rektor og FAU har konkludert med en tekst med kriterier om hva hjemmearbeid innebærer, som vi tror alle kan stille seg bak.

Teksten kan dere lese her.


Driftsstyret på Kannik skole vedtok 30.01.17 retningslinjer vedr klasseturer i regi av foreldre.

Trykk på "Les mer" for å lese vedtaket.


Hospiteringen på videregående skole er dessverre avlyst. Arbeidsuka i uke 6 går som planlagt. 


Har dere funnet jobb til arbeidsuka i uke 6?

I uke 47 (22. - 27. nov) vil rådgiver besøke alle klassene på 9. trinn for informere alle elevene om hospitering på videregående skole som er  2 dager i uke 5 (30. jan- 4. feb 2022) og arbeidsuka som er i uke 6 (7. - 11. feb 2022).


Klippekort kjøpes i Vipps

Etter lang tid i dvale er kantinen i gang igjen for hele skolen. Elevene finner bestillingsskjema de kan bruke i sitt klasse-classroom.

Det er nå tilgjengelig å betale for klippekort i kantinen med Vipps. 15 klipp, som gir 15 produkter, koster 300 kroner. Det er viktig at Vippsen merkes med elevens navn og klasse.


Vi er glade for at følgende styre ble valgt inn for skoleåret 2021/2022.

Elevrådsleder:

Iben Bernhard Danielsen 10g

Herman Arnesen Middelthon 10f - Nestleder
Sofie Østhus Lea 9a - Sekretær
Oda Holmefjord 10e - Styremedlem

Vi gratulerer alle fire.

Under kan du se alle medlemmene i elevrådet.