Meny
Velg klasse/område Klasse 10 e
Besøksadresse St. Svithunsgt. 40 A 4009 Stavanger Telefon: 51 51 72 50 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Finn Lea (rektor)
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

I dag får eleven resultat fra skriftlig eksamen (SGE).

Eleven får karakteren muntlig av lærer.

Vi legger også ut resultatene i WEBUntis (Se sak under klassesiden - 10. trinn).
(Denne portalen er ustabil, men vi har meldt inn problemet). 

Det er 10 dagers klagefrist på eksamenskarakteren.

Vi oppfordrer elevene til å snakke med sin faglærer vedr klage. Karakteren kan stå, settes opp eller settes ned etter klagebehandling.


Systemet "Webuntis" gir foresatte og elever mulighet til å følge med på fravær og anmerkninger.

Her finner du også karakterer (både standpunkt og eksamen når dette er kjent).

Trykk her for å lese instruksjon på hvordan du går frem for å komme inn i systemet.

Trykk her for å se opplæringsfilm for hvordan komme inn i systemet

Trykk her for pålogging

Foreldre til våre avgangselever på 10. trinn inviteres herved til høytidelig vitnemålsutdeling i gymsalen på

Kannik skole torsdag 20. juni kl. 18.00-19.30.

Foruten utdeling av vitnemål blir det taler og elevinnslag.


Standpunktkarakterer er nå offentligjort (28.05.19)

Her finner dere viktig info vedr eksamen og standpunktkarakter, vitnemål, fravær og orden/oppførselskarakterer.

Trykk her for informasjonsskriv fra Fylkesmannen


Eksamen (Sentralt gitt eksamen - SGE skriftlig)

Alle elever på 10. trinn kommer opp i et skriftlig fag*.

Eleven får vite hvilket fag de kommer opp i tirsdag 14. mai kl. 09.00.

Eksamensdager:

Matematikk 16.05.19

Norsk** 21.05.19 og 22.05.19

Engelsk 24.05.19

*Elever med IOP/vedtak om spesialundervisning og ikke har vurdering med karakter kommer ikke opp i eksamen i gjeldende fag.

** Elever med rett til fritak fra vurdering med karakter i sidemål skriver bokmål begge dager.

Alle eksamener varer i 5 timer

Eksamen (Lokalt gitt eksamen -LGE muntlig) 7. eller 14. juni

Eleven får vite fag 48 timer før eksmansdagen.

 Alle elever kommer opp i et muntlig fag* Norsk, Matematikk, Engelsk, Naturfag, Samfunnsfag, Krle og Fremmedspråk/fordypning (eng).

* Elever med iop/vedtak om spesialundervisning og ikke har vurdering med karakter kommer ikke opp i eksamen i gjeldende fag.

Det blir ikke innvilget permisjoner i eksamensperioden.


10. trinn på Kannik skole jobber nå med temaet lov og rett. I den anledning fikk de i dag besøk av Kenneth fra Stavanger fengsel. Han hadde et foredrag for elevene der han fortalte om hva formålet med fengsel er, og hvordan fengselslivet arter seg. Han la stor vekt på at et viktig fokus i kriminalomsorgen er rehabilitering. Han var en dyktig formidler, og elevene hadde mange gode spørsmål.

 


Ung og fritid i Stavanger Kommune arrangerer aktiviteter for ungdom i sommerferien. Dette er super kjekke aktiviteter for deg som ikke har så mange planer i ferien.

Trykk her for mer informasjon og påmelding:

Ta kontakt med Cecilie Nesvik på skolen hvis det er behov for hjelp til påmelding!


Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (Boostrix Polio).

Hodelus er et stadig tilbakevendende problem i skoler og barnehager, og det anslås at to til fire prosent av norske barn har lus til enhver tid. 

For å sikre en lusefri høst oppfordrer Folkehelseinstituttet alle landets skoler og barnehager til å gjennomføre en kampanje mot hodelus denne uka, uke 10.

Dersom sjekk og behandling for lus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid. Foreldre og foresatte oppfordres til å foreta lusesjekken helgen 8. -10. mars, med fortløpende behandling dersom det er nødvendig. Hele familien bør undersøkes. Hvis det oppdages smitte bør foreldrene varsle skolen samt foreldre til barnets nære skole- eller fritidsvenner, slik at de også kan sjekkes og eventuelt behandles.

Videre i artikkelen finner dere informasjon om hodelus og en liten film fra Folkehelseinstituttet om hvordan man oppdager og behandler hodelus.


Ny versjon av elevavisen "Glassgangen" er nå lansert.

Trykk her

Beste skoleavisen vi kjenner til.

Les!


Husk at lånetiden er 4 uker, - med mulighet til å fornye lånet dersom boken ikke er reservert.

Vi gleder oss over stort utlån, og det er kjekt om du anbefaler andre å lese boka du er ferdig med. Ta med boken til innlevering, eller forny lånet hvis du trenger å ha den lenger.