Meny
Velg klasse/område Driftstyret
Besøksadresse St. Svithunsgt. 40 A 4009 Stavanger Telefon: 51 51 72 50 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Finn Lea (rektor)
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Skolen har fått følgende informasjon fra vegvesenet

Den midlertidige bruen over Madlaveien ved Kunsthallen skal stenges og fjernes den 9 november.

I forkant av at bru skal tas vekk, skal undergang under Madlaveien delvis åpnes.

Undergang skal åpnes mellom Hannasdalsgate og Solagate, det blir fremdeles stengt av mot Tjodolvsgate i noe uker til.

Undergang er planlagt åpen i løpet av 8 november. Det er fremdeles igjen litt arbeid med trapper og belysning, standard er likevel i en slik kvalitet at det er trygg å bruke.


Skoleruten for neste skoleår ble vedtatt i driftsstyret 22.10.18.

Skoleruten finner du her.


Vi er glade for å meddele at FAU har vagt ny FAU-leder og ny driftsstyreleder på forrige møte.

FAU-leder: Tor Albert Ersdal toralbert@gmail.com 930 29 610

Driftsstyreleder: Asa Lilja Nordfjord asaliljan@yahoo.no

Gratulerer og vi gleder oss til samarbeidet!


Driftsstyret har møter følgende datoer.

22.10.18 og 26.11.18 

Alle møter er mandag kl. 15.00-16.30

Møtene avholdes ved Kannik skole på møterom 1, 1. etg a-bygget.

Møtene er åpne for alle.


Nytt driftsstyre er nå på plass med følgende medlemmer:

Driftsstyreleder: Asa Lilja Nordfjord (Foresatt rep.)

Nestleder: Tor Albert Ersdal (Foresatt rep.)

Katarina Kvernenes (lærer rep.)

Anders Tjørhom (Lærer rep.)

Liv S Svela (Andre ansatt rep.)

Cathinka Guldberg-Nessler (Elevrep.)

Gløer Viking Bore (Elevrep.)

Hilde Karlsen (Politisk rep.)

Finn Lea (Rektor/sekretær)


Plan over kakesalg høsten 2018 er klar.


Skoleruten 2018/2019 ble vedtatt i skolens driftsstyre 29.01.18.

Saken ble forsinket pga politisk behandling av skolerutene i Stavangerskolen.

Trykk på "Les mer" for å laste ned skoleruten for Kannik skole 2018/2019 (til høyre på siden). 

Vedtak i Kommunalstyret for Oppvekst 13.12.17:

Felles planleggingsdager for alle skoler/SFO og kommunale barnehager: 15.8., 16.11. og 2.1.

Skolestart i august for alle skoler:16.8.

Siste skoledag før sommerferien alle skoler: 21.6.


Kannik skole vedtok nylig Kvalitetsplan for perioden 2018-2022 i driftsstyret.

Vi har tre mål som er felles for hele Stavangerskolen:

- Medborgerkompetanse og sosialt medansvar

- Lese- og skrivekompetanse

- Matematisk kompetanse

I tillegg har vi et lokalt mål som vi har kalt Digital kompetanse og dybdelæring.

Vi håper dere tar dere tid til å lese planen.

Trykk på "Les mer" for å laste den ned fra link til høyre på siden.


Driftsstyret på Kannik skole vedtok 30.01.17 nye retningslinjer vedr klasseturer i regi av foreldre.

Trykk på "Les mer" for å lese vedtaket.