Meny
Velg klasse/område Driftstyret
Besøksadresse St. Svithunsgt. 40 A 4009 Stavanger Telefon: 51 51 72 50 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Finn Lea (rektor)
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
FAU avholdt møte 19/11. Referat fra møtet er vedlagt.

Da er oversikten over kakesalg for våren 2019 klar.

Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel for skolebasert vurdering. Målet er å skape felles refleksjon over skolens praksis og hvilke områder skolen vil prioritere i utviklingsarbeidet sitt.

Vurderingsprosessen og det videre utviklingsarbeidet har som mål å føre til økt læringsutbytte og bedre læringsmiljø for skolens elever. Rektor har ansvar for å legge til rette for prosessen og å involvere skoleeier. Rektor har hatt prosesser i personalet, elevgruppen og i foreldregruppen (FAU) om Ståstedsanalysen. Det er avgjørende at hele personalet reflekterer over og drøfter resultatene i de ulike fasene. Målet er at skolen skal bli en god arena for deling og kunnskapsutvikling og at skolen skal få et solid grunnlag for videre kvalitetsutvikling.

Trykk på "Les mer" for å se rapport med vedlegg.Skoleruten for neste skoleår ble vedtatt i driftsstyret 22.10.18.

Skoleruten finner du her.


Vi er glade for å meddele at FAU har vagt ny FAU-leder og ny driftsstyreleder på forrige møte.

FAU-leder: Tor Albert Ersdal toralbert@gmail.com 930 29 610

Driftsstyreleder: Asa Lilja Nordfjord asaliljan@yahoo.no 913 95 755

Gratulerer og vi gleder oss til samarbeidet!


Driftsstyret har møter følgende datoer.

22.10.18 og 26.11.18 

Alle møter er mandag kl. 15.00-16.30

Møtene avholdes ved Kannik skole på møterom 1, 1. etg a-bygget.

Møtene er åpne for alle.


Nytt driftsstyre er nå på plass med følgende medlemmer:

Driftsstyreleder: Asa Lilja Nordfjord (Foresatt rep.)

Nestleder: Tor Albert Ersdal (Foresatt rep.)

Katarina Kvernenes (lærer rep.)

Anders Tjørhom (Lærer rep.)

Liv S Svela (Andre ansatt rep.)

Cathinka Guldberg-Nessler (Elevrep.)

Gløer Viking Bore (Elevrep.)

Hilde Karlsen (Politisk rep.)

Finn Lea (Rektor/sekretær)


Skoleruten 2018/2019 ble vedtatt i skolens driftsstyre 29.01.18.

Saken ble forsinket pga politisk behandling av skolerutene i Stavangerskolen.

Trykk på "Les mer" for å laste ned skoleruten for Kannik skole 2018/2019 (til høyre på siden). 

Vedtak i Kommunalstyret for Oppvekst 13.12.17:

Felles planleggingsdager for alle skoler/SFO og kommunale barnehager: 15.8., 16.11. og 2.1.

Skolestart i august for alle skoler:16.8.

Siste skoledag før sommerferien alle skoler: 21.6.


Kannik skole vedtok nylig Kvalitetsplan for perioden 2018-2022 i driftsstyret.

Vi har tre mål som er felles for hele Stavangerskolen:

- Medborgerkompetanse og sosialt medansvar

- Lese- og skrivekompetanse

- Matematisk kompetanse

I tillegg har vi et lokalt mål som vi har kalt Digital kompetanse og dybdelæring.

Vi håper dere tar dere tid til å lese planen.

Trykk på "Les mer" for å laste den ned fra link til høyre på siden.


Driftsstyret på Kannik skole vedtok 30.01.17 nye retningslinjer vedr klasseturer i regi av foreldre.

Trykk på "Les mer" for å lese vedtaket.