Meny
Velg klasse/område FAU
Besøksadresse St. Svithunsgt. 40 A 4009 Stavanger Telefon: 51 51 72 50 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Finn Lea (rektor)
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Systemet "Webuntis" gir foresatte og elever mulighet til å følge med på fravær og anmerkninger.

Her finner du også karakterer (både standpunkt og eksamen når dette er kjent).

Trykk her for å lese instruksjon på hvordan du går frem for å komme inn i systemet.

Trykk her for å se opplæringsfilm for hvordan komme inn i systemet

Trykk her for pålogging

I en av sakene på FAU-møte 20. mai fikk FAU informasjon om to instagram-kontoer som er opprettet de siste ukene hvor det har vært hets mot skolen og skolens lærere. Rektor har undersøkt saken og kommet i kontakt med elevene som er ansvarlige. Kontoene er nå avsluttet.   FAU finner det svært urovekkende at opp mot 1000 elever og foreldre valgte å «følge» disse kontoene uten å melde ifra om at dette er mobbing. Dette understreker at verken elever eller foreldre er ferdig utlært i nettvett. Årets FAU oppfordrer neste års FAU og elevråd til å sette nettvett på agendaen.

FAU avholdt møte 4. mars. Referat fra møtet er vedlagt.

FAU avholdt møte 19/11. Referat fra møtet er vedlagt.

Da er oversikten over kakesalg for våren 2019 klar.

Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel for skolebasert vurdering. Målet er å skape felles refleksjon over skolens praksis og hvilke områder skolen vil prioritere i utviklingsarbeidet sitt.

Vurderingsprosessen og det videre utviklingsarbeidet har som mål å føre til økt læringsutbytte og bedre læringsmiljø for skolens elever. Rektor har ansvar for å legge til rette for prosessen og å involvere skoleeier. Rektor har hatt prosesser i personalet, elevgruppen og i foreldregruppen (FAU) om Ståstedsanalysen. Det er avgjørende at hele personalet reflekterer over og drøfter resultatene i de ulike fasene. Målet er at skolen skal bli en god arena for deling og kunnskapsutvikling og at skolen skal få et solid grunnlag for videre kvalitetsutvikling.

Trykk på "Les mer" for å se rapport med vedlegg.FAU avholdt møte 19/11. Referat fra møtet er vedlagt.

Skoleruten for neste skoleår ble vedtatt i driftsstyret 22.10.18.

Skoleruten finner du her.Vi er glade for å meddele at FAU har vagt ny FAU-leder og ny driftsstyreleder på forrige møte.

FAU-leder: Tor Albert Ersdal toralbert@gmail.com 930 29 610

Driftsstyreleder: Asa Lilja Nordfjord asaliljan@yahoo.no 913 95 755

Gratulerer og vi gleder oss til samarbeidet!


Kannik skole har fått mye omtale i media det siste året. Mye omhandler elevenes skolesituasjon, foreldres utfordringer med oppfølging, ulikheter fra før og nå i skolen, fellesskolen, skolemiljø, psykisk helse, stress og press, lekser og mye annet.

Alle ansatte på Kannik skole følger nøye med i debatten og lærer mye av det som skrives. Vi gjør alt vi kan for at eleven våre skal få en best mulig tilpasset opplæring, god undervisning og et godt skolemiljø. Alt etter gjeldende regler og lovverk som vi er underlagt.

Dette håper vi at våre fantastiske elever ser hver dag hele året.

Trykk på "Les mer" for lese mange interessant blikk på skolesystemet.