Meny
Velg klasse/område Skolemiljøutvalget
Besøksadresse St. Svithunsgt. 40 A 4009 Stavanger Telefon: 51 51 72 50 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Finn Lea (rektor)
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Skoleruten for neste skoleår ble vedtatt i driftsstyret 22.10.18.

Skoleruten finner du her.


Kannik skole har fått mye omtale i media det siste året. Mye omhandler elevenes skolesituasjon, foreldres utfordringer med oppfølging, ulikheter fra før og nå i skolen, fellesskolen, skolemiljø, psykisk helse, stress og press, lekser og mye annet.

Alle ansatte på Kannik skole følger nøye med i debatten og lærer mye av det som skrives. Vi gjør alt vi kan for at eleven våre skal få en best mulig tilpasset opplæring, god undervisning og et godt skolemiljø. Alt etter gjeldende regler og lovverk som vi er underlagt.

Dette håper vi at våre fantastiske elever ser hver dag hele året.

Trykk på "Les mer" for lese mange interessant blikk på skolesystemet.


Onsdag 21.03.18 besøkte fire Kannik elever Attende sin arbeidsplass på Forus.

Attende jobber med å få funksjonshemmede og psykisk syke mennesker i arbeid, og i markering av Downs syndroms dagen, besøkte de fire elevene dem og fikk intervjuet noen av de som har Downs syndrom.

Skrevet av: Kjersti Turøy, Snorre Kristiansen, Philip Eugene Folleg Grini og Cecilia Løvlund. (8C, 8C, 8E og 8C)


Kannik skole ser viktigheten i samarbeidet med hjem og i den forbindelse går vi ut med følgende:

Alle elever skal gi brukernavn og passord til "Google classroom" (samme pålogging som til Chromebook) til sine foresatte. Elever må selv overlevere dette til sine foresatte.

"Google classroom" er skolens læringsportal.

 

Skolen ønsker at foreldre hjelper til med skolearbeid og støtter barnet sitt med øving på vurderinger, lekser og skolearbeid. Det er viktig at foreldre følger med på sitt barns skolearbeid, oppmuntrer og støtter dem i det de skal gjøre. Vi støtter oss til forskning som sier at høy foreldrestøtte gir høyere mestring og bedre resultater både på læring og skolemiljø.

Videre gjør vi alle foreldre oppmerksom på app-en "Google classroom" som kan lastes ned på alle typer enheter (smart-telefon, nettbrett og pc-er). Trykk på "Les mer" for linker.

Her logger du på med elevenes brukernavn og passord og får tilgang til fagene elevene har på skolen. En enkel løsning som gjør det lettere å følge med og engasjere seg i elevenes arbeid.

 

Det er nå vanskelig for elever og foresatte på få tilgang på oversikt over fravær og anmerkninger. Det vil snart lanseres en ny portal som gir tilgang til fravær og anmerkninger for elever og foreldre.


Kjære elever, lærere og miljøtjeneste ved Kannik Skole!  

Uteområdegruppa vil gjerne si tusen takk til dere for fantastisk medvirke i brukerundersøkelsen vi hadde i januar!

Dere var kreative, engasjerte og i grunnen ganske realistiske og edruelige  i deres ønsker for Kannik sitt framtidige uteområde.

Dere har fått sett resultatet av undersøkelsen i glassgangen der alle plakatene ble utstilt. Det som dere ønsker mest for et nytt uteområdet er: tak ute, belysning, farger og kunst, møteplasser og benker, stor ballbinge og andre aktiviteter.  

Vi har siden undersøkelsen tatt kontakt med kommunen og politikere.