Meny
Velg klasse/område Skolemiljøutvalget
Besøksadresse St. Svithunsgt. 40 A 4009 Stavanger Telefon: 51 91 40 70 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Finn Lea
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

FAU og rektor på Kannik skole har blitt enige om å oppfordre foreldre som liker å gå tur i nærmiljøet om å oppsøke steder våre elever oppholder seg. Dette gjør vi for at nærvær av voksne skal øke og dermed følelse av trygghet bli bedre for våre elever. Heldigvis har det vært få uønskede hendelser i 2023 og vi håper det fortsetter. Det er svært få barn og ungdom i Stavanger som driver med uakseptabel atferd, men det er noen som er utrygge på grunn av tidligere hendelser som er meldt om tidligere på vår hjemmeside og i aviser.
FAU og rektor på Kannik skole mener økt nærvær av voksne vil være forebyggende og vil gi vår kjekke ungdom en større trygghetsfølelse som gjør at de kan være ute i vårt nærområde i frisk luft.

Steder som kan være aktuelle å gå gjennom på turen deres er:
Skolegårdene til Kannik skole, Eiganes skole, Lassa skole, Våland skole og Kampen skole. I tillegg er det eget nabolag og smågater, lekeplasser, idrettsplasser og steder som ungdom henger.

Det er ikke ment som en vakttjeneste eller at voksne skal tråle rundt etter ungdom. Vi ønsker synlige voksne og hvis du går gjennom en skolegård e.l. i stedet for å gå rundt og går i flere gater enn du pleier på turen din er det supert.
Vi ønsker at ungdommen vår har et trygt og godt nærmiljø.

Med vennlig hilsen FAU og rektor på Kannik skole


Her finner du en liten film med tips om hvordan gjøre akkurat det.

#foreldrehjelp


Etter at bekymring ble lagt ut på siden vår er det kommet flere henvendelser fra foresatte og beboere rundt Eiganes skole. Det er svært mange ungdom som ferdes på og rundt Eiganes skole på fredag og lørdagskvelder. De fleste av disse gjør ikke noe galt, men noen er dessverre innblandet i rus, vold og hærverk. Dette er det noen få som utfører og dermed skaper utrygge forhold for andre i nærheten. For nysgjerrige umodne ungdom kan veien være kort fra tilskuer til feil valg som fører til utforskning og utprøving av aktiviteter som ikke burde være aktuelle.

Vi trenger synlige voksne i tillegg til Politi og Uteseksjon som kan skape trygghet ved å være synlig i området. Natteravnene som er tilknyttet Kannik skole vil sende ut flere ravner i dette området de neste helgene og trenger flere voksne.

Hvis du har anledning til å være med send mail til Natteravn-ansvarlig: Eli Lokna elilokna@gmail.com 

Opprinnelig melding:

Vi har fått melding fra politiet at det er svært mange ungdommer, også fra Kannik skole som oppholder seg på Eiganes skole fredag og lørdagskvelder.

Politiet må patruljere innom ofte og rapporterer om alkohol, røyking, vold, hærverk og forsøpling fra ungdom. Kjernetiden er kl. 19.00-23.00.

Politiet ber oss rapportere dette generelt til foresatte slik at foreldre undersøker om dette gjelder deres barn. 

Kannik skole, FAU på skolen og Natteravnene har dialog og ravnene har endret litt på ruten slik at det blir flere synlige voksne på fredag og lørdagskvelder i Eiganesområdet..

SLT-koordinator i Stavanger kommune gir følgende råd i situasjoner som denne:

Det er lurt for foreldre på å passe på for å forebygge at sine og andres unger involveres i mindre alvorlige og alvorlige hendelser. Noen råd kan være å:
- Gjøre avtaler med barna/ungdommen om hvor de skal og hvem de skal være sammen med
- Ta gjerne en tur ut og oppsøk stedene der ungdommene er – synlige og tilstedeværende foreldre har stor effekt
- Sørg for at ungdommene deres kommer seg trygt hjem


Det er nå mulig å bestille skolemat og melk for våre elever.

Gå inn på skolelyst.no for å bestille.

Her er det et større utvalg av lunsj-varer for elevene, ikke bare melk/drikke. (Melk, smoothie, grøt, fiskekaker, frukt, yoghurt m.m.)


Stavanger kommune har laget en veileder for skoler og foresatte når elever har et for høyt skolefravær.

Veilederen finner du ved å trykke her.


Kannik skole har fått mye omtale i media det siste året. Mye omhandler elevenes skolesituasjon, foreldres utfordringer med oppfølging, ulikheter fra før og nå i skolen, fellesskolen, skolemiljø, psykisk helse, stress og press, lekser og mye annet.

Alle ansatte på Kannik skole følger nøye med i debatten og lærer mye av det som skrives. Vi gjør alt vi kan for at eleven våre skal få en best mulig tilpasset opplæring, god undervisning og et godt skolemiljø. Alt etter gjeldende regler og lovverk som vi er underlagt.

Dette håper vi at våre fantastiske elever ser hver dag hele året.

Trykk på "Les mer" for lese mange interessant blikk på skolesystemet.