Meny
Velg klasse/område Helsesykepleier
Besøksadresse St. Svithunsgt. 40 A 4009 Stavanger Telefon: 51 51 72 50 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Finn Lea (rektor)
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

På nyåret starter ungdom og fritid i Stavanger kommune et nytt tilbud som heter Bakgården Ung.

Bakgården er en allerede etablert tilrettelagt fritidsklubb for ungdom mellom 16 og 25. Nå ønsker vi å starte et tilbud for ungdom mellom 13 og 16 år i tillegg. Her følger informasjon om dette tilbudet.

Bakgården Ung er for ungdom mellom 13 og 16 år bosatt i Stavanger kommune. Dette vil være en tilrettelagt fritidsklubb for de ungdommene som av ulike grunner er mye alene, kjenner på ensomhet og strever i forhold til det sosiale og å ha/få venner. Det er for de ungdommene som ikke benytter seg av andre fritidstilbud og kjenner behov for økt sosial aktivitet for å bedre sin psykiske helse. På Bakgården Ung vil det være fokus på et inkluderende fellesskap, trivsel og mestring samt praktiske, sportslige og kulturelle opplevelser. Ungdommene skal være med å forme utviklingen av tilbudet og har stor påvirkningskraft på hvordan tilbudet vil bli seende ut.   

Når: Annenhver fredag (partallsuker) fra 17 – 20.00 / 18.00 – 21.00.  

Hvor: Kyviken ungdomshus. Kyviks vei nr 6, 4014 stavanger Innhold: Klubbkvelden starter med fellesleker for å bryte opp isen og for å bli bedre kjent.  Deretter står middag på programmet før det blir nye aktiviteter.   Disse aktivitetene vil kunne være rebus, PlayStation turnering, karaoke, andre konkurranser og leker, filmkveld, brettspill, bowling, teater, klatring, kampsport, quiz, båltur, curling, bading, skøyter, temakvelder (Halloween, bad taste, pyjamas party, jente/guttekveld osv.)

OPPSTART: FREDAG 24. JAN 2020


Helsesykepleier vil i løpet av de neste ukene og månedene besøke hver klasse på 8. trinn. Klassen vil først få litt undervinsing om temaer knyttet til helse og trivsel. Helsesykepleier vil så de neste dagene ha samtale og målinger med en og en ungdom på sitt kontor på skolen. Vi avtaler gjennomføringen av dette med lærer for å tilpasse det skolehverdagen. Vi ønsker å høre hvordan ungdommen har det, og vil også ta opp temaene fra undervisningen: Trivsel på skolen, hjemme og på fritiden, helse, søvn, kosthold, fysisk aktivitet, rusmidler, vold og overgrep.

Litt informasjon knyttet til målingene: Vekt og høydeutvikling sier noe om barn og unges utvikling og trivsel. Vi gjennomfører målingene i tråd med nasjonale retningslinjer. Etter målingen blir tallene satt inn i ungdommens vekstkurve for å sammenligne med tidligere målinger. Målingen sier ikke noe om kroppsbygning, muskelmasse eller fettprosent. Dersom helsesykepleier har spørsmål knyttet til vekst-utviklingen, får dere et brev/en telefon i ukene etter målingen. Måling av høyde og vekt er et frivillig tilbud. Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål.

 

 


Kannik skole har revidert sin handlingsplan for elevens rett til et godt og trygt skolemiljø.

Elevenes skolemiljø er den viktigst oppgaven vi har her på Kannik. Derfor er vi glad for å kunne presentere en plan vi mener tar vare på elevene sin rettigheter på en særdeles god måte.

Planen finner du ved å trykke på "Les mer".


 På Kannik er det helsesykepleier hver dag.

Trefftid på kontoret: kl. 08.00 - 15.00

 

 

 

 

Fra august 2019 er helsesykepleierne:

Mandag, tirsdag (oddetallsuker), torsdag og fredag: Elin M. S. Jårvik

Tirsdag (partallsuker) og onsdag: Mari Strickert Kolbenstvedt 

 


Her er noe informasjon til elever og foreldre om skolehelsetjenesten i ungdomsskolen:

 


Her følger link til informasjon om Helsestasjonens familiesenter: