Meny
Velg klasse/område Helsesykepleier
Besøksadresse St. Svithunsgt. 40 A 4009 Stavanger Telefon: 51 51 72 50 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Finn Lea (rektor)
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Hodelus er et stadig tilbakevendende problem i skoler og barnehager, og det anslås at to til fire prosent av norske barn har lus til enhver tid. 

For å sikre en lusefri høst oppfordrer Folkehelseinstituttet alle landets skoler og barnehager til å gjennomføre en kampanje mot hodelus denne uka, uke 10.

Dersom sjekk og behandling for lus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid. Foreldre og foresatte oppfordres til å foreta lusesjekken helgen 8. -10. mars, med fortløpende behandling dersom det er nødvendig. Hele familien bør undersøkes. Hvis det oppdages smitte bør foreldrene varsle skolen samt foreldre til barnets nære skole- eller fritidsvenner, slik at de også kan sjekkes og eventuelt behandles.

Videre i artikkelen finner dere informasjon om hodelus og en liten film fra Folkehelseinstituttet om hvordan man oppdager og behandler hodelus.


På Kannik er det helsesykepleier hver dag.

Trefftid på kontoret: kl. 08.30 - 14.00

Mandag, tirsdag (oddetallsuker), torsdag og fredag: Elin M. S. Jårvik

Tirsdag (partallsuker) og onsdag: Marthe Nesvik

 

Helsesykepleier kan også kontaktes på telefon eller mail.

Elin har telefonnummer: 51508304 og mailadresse: elin.marie.skaland.jarvik@stavanger.kommune.no

Marthe har telefonnummer: 51912021 og mailadresse: marthe.nesvik@stavanger.kommune.no


Det er ikke slik som vitenskapen lenge antok at hjernen ble ferdig utviklet i barneårene. Bare 80 prosent av tenåringshjernen er ferdig utviklet. Tenåringshjernen har store umøblerte områder som innredes gjennom hele ungdomstiden. De områdene som møbleres sist, det er de som gjør at mange foreldre nå vil nikke gjenkjennende med hodet.- Den delen av hjernen som kontrollerer følelser er ikke ordentlig utviklet. Den sitter i noe som kalles orbitofrontal korteks, og den er ikke ferdig utviklet før i 20-årene, sier psykolog og professor i barn og unges psykiske helse, Willy-Tore Mørch.

Se videre for å få link til artikkelen som ble publisert på sos-barnebyer.no

 


Skoleruten for neste skoleår ble vedtatt i driftsstyret 22.10.18.

Skoleruten finner du her.


En artikkel i Aftenposten 10/10-17 som kan være aktuelt lesestoff til foreldre/foresatte. Teksten ha fem spørsmål og svar med tips til tenåringsforeldre.

 


Her er noe informasjon til elever og foreldre om skolehelsetjenesten i ungdomsskolen: