Meny
Velg klasse/område Forside
Besøksadresse St. Svithunsgt. 40 A 4009 Stavanger Telefon: 51 91 40 70 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Finn Lea
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Dager igjen til sommerferien:
22.06.2023 kl 12:00
00
dager
:
00
timer
:
00
min
:
00
sec
God sommer
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt

Onsdag 14. juni blir det sendt ut nødvarsel på mobil til alle landets innbyggere. 

"Udir skriver:

Testen utløses mellom kl. 11:55 og 12:10 den 14. juni 2023 og går ut til alle kompatible enheter i Norge som har dekning på 4G/5G.
Når varselet kommer vil telefonen vibrere og spille av en høy, sireneaktig lyd i ca. 10 sekunder. På skjermen kommer en tekst der det står at dette bare er en test.

Hvis dere ikke ønsker å få testen, kan dere sette telefonen i flymodus eller skru den helt av. Dette må dere gjøre i god tid før kl. 12 den 14. juni. Det hjelper ikke å sette telefonen på lydløs, det vil nødvarselet overstyre. "

I tillegg tester Sivilforsvaret flyalarmen, som står på taket a-bygg, kl. 12.00.

Dessverre faller dette på vår eksamensdag (muntlig) for klassene 10a, 10d 10e og 10g. Vi vil ta hensyn til dette for kandidater som er oppe i dette tidsrommet. Elever og lærere som er involvert i eksamen på dette tidspunkt må skru sin mobil helt av eller sette på flymodus.

Rektor har i flere omganger bedt sivilforsvaret om å legge testen til et annet tidspunkt, da dette ofte treffer en eksamensdag, men ikke fått gjennomslag for en flytting. 

Les mer her.


Samarbeidsutvalget har endret skoleruten for neste skoleår.

På bakgrunn av en studietur for alle ansatte i skolen vil planleggingsdager flyttes.

Planleggingsdager 16.-17.09.23 flyttes til 07.-08.09.23.

Dette er oppdatert på skoleruten. Trykk her for skolerute.


Før skolestart 2023 inviterer vi til Flying Start på 13 av våre videregående skoler. Her blir du kjent med den nye skolen din, møter noen av lærerne og dine nye klassekamerater.

Tilbudet er gratis, og hver dag serverer skolen lunsj.
Meld deg på årets Flying Start på vår nettside rogfk.no eller skann QR-koden på bildet.


På bildet ser dere et utvalg av gjenglemte klær på Kannik.

Blir disse ikke hentet innen skoleslutt sendes de til Fretex.


Etter 15. juni vil ikke lenger elever som har valgt å logge inn i tredjepartstjenester som for eksempel Spotify, Pokemon Go  og  TikTok  med "logg inn med Google", og  sin stavangerskolen.no- konto ha muligheten til dette. Det har vært mulighet til å logge inn i disse, og andre tredjepartsapper, gjennom et API.  Fra 15. juni fjerner vi denne muligheten for alle andre tjenester enn noen forhånddefinerte som vi har godkjent.

Vi velger å kommunisere dette ut via hjemmesiden slik at foresatte ved behov kan hjelpe barna med å endre påloggingen til disse tjenestene. Dette kan en som regel gjøre ved å gå inn på "min profil"  og redigere kontoinformasjonen.

Kort sagt vil dette si at dersom barnet du har i hus bruker sin skolekonto til å logge seg inn i noen av tjenestene over, må de bytte mailadresse. Dette må gjøres før 15. juni. Gjør de ikke det vil de når de prøver å logge seg inn i disse tjenestene få opp at påloggingen er blokkert.


Foresatte som ønsker at deres barn skal gå på forsert løp på St. Olav neste år, melder på sin ungdom ved å sende mail til avdelingsleder Agnethe Tonstad.

agnethe.aarstad.tonstad@stavanger.kommune.no

Frist for påmelding er fredag 16. juni.

Sjekk mer informasjon her:

St. Olav vgs tilbyr elever på ungdomstrinnet å ta fag i Vg1. Mer informasjon om tilbudet finnes her på hjemmesiden.


Eleven har rett til å klage på alle standpunktkarakterer dersom eleven mener at gjeldende regler for fastsetting av standpunktkarakterer ikke er fulgt. 

Eleven kan klage selv, og foreldrene kan klage på vegne av eleven fram til han eller hun fyller 18 år. 
Før en klage bør eleven eller foreldrene kreve begrunnelse for standpunktkarakteren.

Elevene på Kannik skole får sine standpunktkarakterer offentligjort fredag 26. mai i Vigilo. Klagefristen er 5. juni.

Ved klage på standpunktkarakterer skal klage sendes skriftlig til rektor.

Det er anledning til å klage på gjeldende regler for fastsetting av standpunktkarakteren.

Her finner dere informasjon om klage hos Statsforvalteren.


En elev som er misfornøyd med karakteren på sentralt gitt eksamen (skriftlig), kan klage i tråd med disse kriteriene:
Eleven må klage innen ti dager etter at karakteren er gjort tilgjengelig
Eleven bør rådføre seg med en lærer før hen klager
Eleven må levere klagen skriftlig
Eleven trenger ikke å begrunne klagen
Eleven må skrive under på klagen
Eleven skal levere klagen til skolen

Resultatet av klagen kan være at eleven beholder karakteren, eller at eleven får en bedre eller dårligere karakter. Skolen informerer eleven om resultatet av klagen.

Les mer her.

På lokalt gitt eksamen (muntlig) er det ikke klage rett på karakteren. Det er kun klagerett på formelle feil som har hatt noe å si for eksamensresultatet. 

Les mer her.


9c var i semifinale på Unge Abel.
En nasjonal konkurranse i matematikk.
9c kom dessverre ikke videre til finalen, det var det en skole fra Troms og Finnmark som gjorde.
I finalen var vi tilskuere til de 4 lagene som var i finalen. Vi fikk løse de samme oppgavene som finalelagene løste og 9C hadde god kontroll på oppgavene. De har hatt det kjekt, lært masse og hatt en god opplevelse med å være med på konkurransen. 
Vi kommer hjem med en diplom for å være semifinalister. Det har tross alt vært over 4600 elever som har vært med på konkurransen i Norge. Altså kjempegod innsats av 9C.

Lucas, Morten, Astrid og Dyveke representerte 9c, og lærer Sunniva ledsaget dem i Oslo.


Kannik vant Ullandhaugstafetten i år.

Det er en stor bragd da dette er en stafett hvor alle kommunale og private ungdomsskoler stiller med skolelag.

Guttene kom på en god 5. plass.


Frå onsdag 26. april 2023 blir Vigilo teken i bruk for kommunikasjon mellom heim og skule på alle ungdomsskular i Stavanger kommune.  Foreldre med barn på ungdomsskular kan då kommunisera med skulen gjennom Vigilo foreldreportal i nettlesar, eller Vigilo app til smarttelefon og nettbrett. Vigilo kommunikasjon blir aktivert på Lenden skole- og ressurssenter den 24.mai.
Tidlegare har kommunikasjon gått i ulike kanalar, blant anna ranselpost, e-post og SMS. Når me no går over til Vigilo sin kommunikasjonsmodul, betyr det ein tryggare og meir effektiv måte å kommunisera på, for både foreldre og tilsette ved skulen.