Meny
Velg seksjon Klasse 10 c
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Klasse 8
Klasse 9
Klasse 10
Karussveien 10 4620 Kristiansand
Telefon: 38 06 45 00 Send oss e-post
Redaktør: Hege Ose
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Prøvesvarene vil komme på Helsenorge, foreldrene kan logge inn her å sjekke svaret. Dersom noen er positive, vil de bli oppringt av Koronasenteret i Kristiansand kommune. Rektor vil også bli informert ved eventuelle positive prøver.  Vi legger ikke opp til testing dag 7. Vi ønsker ikke at dere vektlegger informasjon om mulighet for å teste seg ut av karantene, da vi har noe begrenset kapasitet. Det er nå mye smitte, og vi må prioritere testing for å fange opp ny smitte. Dersom noen av elevene eller lærerne får symptomer før karantene er over, ta kontakt med koronasenteret på telefon 948 09 041 (åpningstid 08:30-14:45).

Alle elever og ansatte som er satt i karantene som følge av den positive covid-prøven til en elev på 10.trinn skal testes mandag 15.februar. Testingen skal foregå ved Øvre Slettheia oppvekstsenter (gymsal). Alle som skal testes skal ha mottatt en sms med informasjon om tid og sted. Eventuelle spørsmål kan rettes til Kristiansand kommunes koronatelefon 948 09 041.

Les mer om testing og smittesporing på FHIs nettsider


Fra og med onsdag 20.januar går ungdomsskolen tilbake til gult nivå. Det vil si at elevene har ordinære skoledager med vanlig oppmøte- og sluttidspunkt. En klasse regnes som en kohort og det meste av undervisningen vil foregå som normalt. Det vil fortsatt være stort fokus på smittevern, og det er svært viktig at elever som ikke føler seg friske blir hjemme til situasjonen er avklart. 

Les mer om trafikklysmodellen og gjeldene koronatiltak:

Udirs smittevernveileder for ungdomsskole og vgs.


Tangen arrangerer åpen dag tirsdag 26.januar klokken 17.00-20.00. Dette vil foregå på Tangens Facebook-side og via en direktesending på deres hjemmeside.

I henhold til de nasjonale smitteverntiltakene vil ungdomsskolen på Karuss gå over til rødt nivå. Dette gjelder i første omgang frem til 18.januar. For elevene på 1.-7.trinn opprettholdes smitteverntiltakene slik de var før jul.

Første del av skoleåret 2020-2021 går mot slutten. Vi på Karuss vil ønske alle elever, foreldre og samarbeidspartnere en riktig god jul, og et godt nytt år!