Meny
Velg seksjon Elevrådet
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Klasse 8
Klasse 9
Klasse 10
Karussveien 10 4620 Kristiansand
Telefon: 38 06 45 00 Send oss e-post
Redaktør: Hege Ose
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Fra og med onsdag 20.januar går ungdomsskolen tilbake til gult nivå. Det vil si at elevene har ordinære skoledager med vanlig oppmøte- og sluttidspunkt. En klasse regnes som en kohort og det meste av undervisningen vil foregå som normalt. Det vil fortsatt være stort fokus på smittevern, og det er svært viktig at elever som ikke føler seg friske blir hjemme til situasjonen er avklart. 

Les mer om trafikklysmodellen og gjeldene koronatiltak:

Udirs smittevernveileder for ungdomsskole og vgs.


I henhold til de nasjonale smitteverntiltakene vil ungdomsskolen på Karuss gå over til rødt nivå. Dette gjelder i første omgang frem til 18.januar. For elevene på 1.-7.trinn opprettholdes smitteverntiltakene slik de var før jul.

Første del av skoleåret 2020-2021 går mot slutten. Vi på Karuss vil ønske alle elever, foreldre og samarbeidspartnere en riktig god jul, og et godt nytt år!