Meny
Velg seksjon Forside
Sandvigå 7 4007 Stavanger
Telefon: 51912762 / 92432823 Send oss e-post
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Strategi for kvalitet i skole og SFO

Stavangerskolen mot 2025 - strategi for kvalitet skal ivareta helhet og sammenheng i lærings- og utviklingsarbeidet for grunnskolen i Stavanger.

Strategien omhandler både undervisningstiden og skolefritiden. Strategien har målsettinger om faglig og sosial læring både for enkeltindividet og fellesskapet. Alt arbeid i skolen må bygge på målsettinger om livslang læring – motivasjon for å lære, ønske om å utvikle seg og strekke seg etter mye mål.

Alle skolene er forpliktet til å ta Stavangerskolen mot 2025 – strategi for kvalitet i bruk. Rektor og skolens ledelse, sammen med skolens lærere, sfo-ansatte og andre tilsatte, må gi strategiens satsingsområder et innhold som fremmer utvikling av den enkelte skoles praksis til beste for elevenes læring og utvikling. Les mer her.