Meny
Velg seksjon Forside
Sandvigå 7 4007 Stavanger
Telefon: 51912762 / 92432823 Send oss e-post
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Velkommen til Kommunalt foreldreutvalg Stavanger (KFU)

KFU er et partipolitisk uavhengig og livssynsnøytralt samordnende og koordinerende organ for Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved grunnskolene i Stavanger. Vi møter med tale og forslagsrett i utvalget for oppvekst og utdanning (UOU), og er et rådgivende organ på vegne av foreldrene ved grunnskolene i kommunen. Vi arbeider for å fremme et godt hjem-skole-samarbeid mellom foreldrene, skolen og politiske beslutningsorgan i kommunen.

På denne siden kan du lese nyheter om det som skjer i Stavangerskolen og finne nyttig informasjon for deg som foreldre.  

Under Forside oppe til høyre finner du: ✔Mobbeombudet i Stavanger ✔Bydelsfau

Under Meny til venstre finner du: ✔Formål for KFU ✔Informasjon om styret ✔Vedtekter for KFU ✔Referater m.m

Gleder ditt barn seg til Halloween?

For mange barn er dette en dag til skrekk og glede, skrekk i den forståelse at det er mange skumle kostymer men også skrekk i den forstand at noen er redd for å bli sittende alene.
Som foreldre har vi et ansvar å inkludere og hele 7 av 10 foreldre frykter også at deres barn skal bli holdt utenfor sosialt, viser en ny undersøkelse.


Småbarn med svake språkferdigheter er mer utsatt for erting og mobbing.

De er også oftere involvert i erting og mobbing av andre, viser en ny undersøkelse.


Har du spørsmål rundt det å være forelder til baby, ungdom, tenåring eller samlivet? Ønsker du å være anonym?

Fagpersoner svarer. 


Ønsker du å lære om personvern, nettvett og digital dømmekraft? 

Har du barn i barneskole, ungdomsskole eller videregående?


BARN FORTJENER Å BLI HØRT!

Derfor inviterer UNICEF Norge alle barn i Norge til å filme og sende inn bidrag til Barnas Tale 2021.
En tale blir valgt ut og spilles inn i selveste Rikssalen på Eidsvoll, og deretter vist på TV. Talen blir vist i forkant av kongens tale på nyttårsaften, og statsministerens tale første nyttårsdag. Fristen for å sende inn taler er 7. oktober 2021.


Skolen er for mange en vanskelig og tøff arena og vi som foreldre kan gjøre vårt beste for å bidra til at barna våre opplever en trygg og god skolehverdag.

Eller kan vi egentlig det? 

Ofte foregår mobbing og krenkelse i det stille, uten at noen kan observere det, ingen hører det, ingen andre føler det, bare den som blir krenket og utestengt. 


Lurer du på hvordan netthets fungere? Bruker ditt barn Snap Chat?

Da bør du få med deg informasjon om appen Sendit - kort forklart gir Sendit brukeren i Snap Chat mulighet til å stille spørsmål og motta svar anonymt.


Er du genuint opptatt av et godt og trygt skolemiljø?

Ønsker du å utvide din kompetanse fra din egen stue?

Kompetansepakken passer for alle! 

I linken finner du kompetansepakke med ulike moduler du kan se og utforske i ditt tempo.


Krever strakstiltak: – Tilstanden i norsk skole er en skam!


Opplever du at barnet ditt har høy intelligens? 

Er du kanskje usikker på hva du kan kreve av tilrettelegging i skolen for at barnet ditt skal få utvikle sitt potensiale?

Føler du på at barnet ditt blir understimulert og holdt utenfor sosialt på grunn av høy intelligens?


Gruer du deg til foreldremøtet, det trenger du ikke! 

Foreldremøter er en perfekt arena for deg til å bli kjent med foreldrene til ditt barns klasse-venner, gjennom å skape gode relasjoner med de andre foreldrene vil du kunne være med på å styrke vennskap barnet ditt skal ha med seg gjennom årene på skolen. 


Dersom du på lik linje med mange andre nå har meldt deg enten som FAU representant eller klassekontakt kan det være du bærer mange tanker om hva arbeidet går ut på og hvordan dette skal gjennomføres. 

Foreldremøter er i gang og valg av FAU og SU representanter landet over står for tur. Mange vegrer seg for å rekke opp hånden og engasjere seg i sin barnehage og det er forståelig nok fordi det kan være vanskelig og få tak i hvilke arbeidsoppgaver dette vervet innebærer.

En bestemt måte å utøve voksenrollen på viser seg bedre enn alle andre i utviklingen hos barn og unge. Den fungerer like godt for foreldre, som for ansatte i barnehage og skole.

Et spørsmål fylt av magi for alle de som blir spurt – og en kilde til vondt i magen for de barna som aldri får dette spørsmålet. Relasjonsekspert Kjersti Salvesen gir råd om hvordan det kan håndteres.