Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse: Kongsgård allé 20 4631 Kristiansand Telefon: 3810 7800 Send oss e-post
Fakturaadresse: Kristiansand kommune, Kongsgård skolesenter, Fakturamottak, Pb. 74, 4685 Nodeland
Postadresse: Kristiansand kommune Postboks 4, 4685 Nodeland
Redaktør: Rektor Morten Hauger
SØK I BIBLIOTEKBASE
Søk ...
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Nytt prosjekt - Ny læreplan, nye muligheter

Utviklingsprosjektet «Ny læreplan, nye muligheter" gjennomføres av Kongsgård skolesenter i perioden 2022- 2023. Det overordnede målet i prosjektet er å utforske nye mulighetsrom for pedagogisk praksis innenfor rammen av ny læreplan i norsk for voksne innvandrere. 

Vi ser fram til en spennende prosjektperiode med innovasjonsarbeid i sentrum for arbeidet knyttet til innføringen av ny læreplan på KSS. Prosjektet, som nå er i oppstartsfasen, sparkes for alvor i gang fra august.

I prosjektgjennomføringen vil prosjektgruppa bestående av 4 lærere, prosjektleder og veileder være sentrale. Prosjektgruppa skal fungere som en pilotgruppe på skolesenteret ved å ha avsatt tid til systematisk innovasjons-, utprøvings og evalueringsarbeid. Gjennom at klassene til lærerne i prosjektet fungerer som fokusgrupper som bidrar med sine perspektiver på ny undervisningspraksis, vil vi også sikre at stemmene til deltakerne i norskopplæringen blir hørt og slik sikre brukermedvirkning i utviklingsarbeidet.

Prosjektleder tar med seg erfaringen som leder for læreplangruppa som reviderte den nye læreplanen inn i prosjektet. Med denne bakgrunnen kan hun bidra med kunnskap om sentrale endringer i læreplanen. Eugene Guribye, leder for praksisnær forskning ved NORCE, er veileder i prosjektet og bidrar spesielt på samskapingssida av prosjektet.

Prosjektet har også en styringsgruppe, hvor rektor, avdelingsledere og Torild Marie Olsen, førsteamanuensis ved UiA, holder fast i den overordnede styringa på prosjektet. De vil også sikre kunnskapsdeling på tvers av avdelinger på skolesenteret og inn mot UH- sektoren.

Underveis i prosjektet vil vi dele erfaringer med samskapingsprosesser og innovative pedagogiske praksiser her på hjemmesida og på prosjektets Facebookside. Vi håper mange vil følge arbeidet vårt i disse kanalene! Mot slutten av prosjektperioden vil erfaringene sammenfattes og videreformidles i en veiledningsressurs rettet mot lærere på feltet.

Prosjektgruppa er svært interessert i å komme i kontakt med andre som driver utviklingsarbeid i norskopplæringen knyttet opp mot den nye læreplanen! Ta gjerne kontakt med oss for å utveksle erfaringer gjennom prosjektleder marianne.berg-stolen@kristiansand.kommune.no eller følg oss på: Facebook  Ny læreplan, nye muligheter.