Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse: Kongsgård allé 20 4631 Kristiansand Telefon: 3810 7800 Send oss e-post
Fakturaadresse: Kristiansand kommune, Kongsgård skolesenter, Fakturamottak, Pb. 74, 4685 Nodeland
Postadresse: Kristiansand kommune Postboks 4, 4685 Nodeland
Redaktør: Rektor Morten Hauger
SØK I BIBLIOTEKBASE
Søk ...
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Lese- og skrivevansker?

Dysleksi er en innlæringsvanske som påvirker evnen til korrekt og flytende avkoding av ord og staving. Dysleksi blir også kalt en spesifikk lese- og skrivevanske. Med dette menes at eleven har vansker på et spesifikt område i motsetning til generelle lærevansker. Dysleksi forekommer på alle intelligensnivåer!

Lese- og skrivevansker kan også ha andre årsaker som språklydsvansker og språkvansker generelt, mangelfull opplæring, vansker med motorisk koordinasjon, konsentrasjon og organiseringsevne.

Dysleksi kan vise seg ved …
- vansker med å oppfatte, huske og bearbeide språklyder
- vansker med å huske hvilken lyd som hører til bokstaven
- vansker med å analysere enkeltlyder i ordene
- vansker med å trekke lyder sammen til ord
- vansker med å stave ord riktig 

Opplever du at du kjenner deg igjen i noen av disse beskrivelsene? Kongsgård skolesenter kan hjelpe deg med å finne ut av om du har disse vanskene. Er du voksen og bosatt i Kristiansand kommune, kan dette være en god mulighet for deg. Tjenesten er gratis.  

Ta gjerne kontakt for en samtale. Søknadsskjema her.